Engelen

Engelen

 - De Waarheid
U bent hier: Spiritualiteit >> Engelen

Engelen: Wat zijn zij?
Engelen zijn overal in onze hedendaagse maatschappij te zien. Ze worden regelmatig in televisieshows, films en boeken afgebeeld. We dragen ze als speldjes op onze jassen en ze hangen als decoratie aan onze achteruitkijkspiegels. Ze worden traditioneel gezien als de "beschermers" die onze huizen en kinderen beschermen. Maar wat is mythe en wat is realiteit? Waar komen engelen vandaan?

Engelen: Dienaren van God
Engelen zijn dienaren van God en helpen bij het uitvoeren van Zijn geboden. Engelen zijn ware spirituele wezens die door de hele Bijbel heen worden beschreven. Er wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament over hen geschreven. Hoewel God's engelen Zijn geboden uitvoeren, vertelt de Bijbel ons ook dat er een hoogste, gevallen engel is die tegen God is (Matteüs 25:41) en dat er andere engelen bestaan die slecht zijn en in afwachting zijn van God's afstraffing (Judas 1:6). Engelen zijn ook boodschappers voor God. Na de herrijzenis van Jezus Christus uit de graftombe bijvoorbeeld: "De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken." (Matteüs 28:5). De fysieke beschrijvingen van engelen zijn eveneens in de Bijbel en in de geschiedenis vastgelegd: "Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw." (Matteüs 28:3). "...sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht." (Daniël 10:5,6). De Bijbel beschrijft ook engelen met vleugels die kunnen vliegen. "Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. (Jesaja 6:2).

Engelen: Bestaan zij Echt?
Feitelijke ooggetuigenverslagen van engelen zijn door de Bijbel heen door veel mensen vastgelegd. Beginnend met Genesis 16:7, "Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’" Dan, in Genesis 22:11, communiceert een engel met Abraham, "Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!'" Engelen komen vervolgens in de hele Bijbel voor, als laatste in het boek Openbaring. "Toen zei hij [de engel] tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’" (Openbaring 19:9).

Engelen: Wat Zijn hun Krachten en Autoriteit?
Engelen communiceren berichten van God naar Zijn mensen. Engelen hebben ook krachten om God's werk voor Hem uit te voeren die de vermogens van mensen ver te boven gaan. "’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten [en]..." (Handelingen 5:19). "Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten." (Matteüs 28:2). Engelen hebben de macht om God's mensen helpen: "Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?" (Hebreeën 1:14). Zoals we zien, bestaan de krachten van de engelen om te helpen en om God te dienen. Engelen moeten, net als mensen, God aanbidden, niet Zijn plaats innemen. "Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’" (Jesaja 6:3). Bovendien roept God de engelen op om Zijn Zoon Jezus te aanbidden. "Laten al Gods engelen hem eer bewijzen." (Hebreeën 1:6). De Bijbel vertelt ons specifiek dat we God moeten aanbidden en niet de engelen. "Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’" (Openbaring 19:10)

Engelen: Een Zegen van God
Engelen worden in onze populaire cultuur op vele manieren afgeschilderd. Ze worden geïdentificeerd als waren zij baby's met bolle wangen en kleine vleugeltjes, mooie vrouwen met gevederde vleugels, en mannen met een militaire uitstraling en met witte gewaden. We hebben zojuist gezien dat de realiteit van engelen in de Bijbel is vastgelegd. Hoewel engelen verschillende visuele verschijningen, missies en krachten kunnen aannemen, is de éne constante factor dat engelen een zegen van God zijn die Hij gebruikt om met ons te communiceren, ons te beschermen en om jou met Zijn macht bij te staan.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Discipelschap

Doop in de Heilige Geest
Geschiedenis van Satan
De Dood en de Hemel
Christelijke Verantwoording
Eens Gered, Altijd Gered
Verleiding Weerstaan
Het Lam van God
Tien Geboden
Christelijk Discipelschap
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Add Engelen to My Google!
Add Engelen to My Yahoo!
XML Feed: Engelen


Spiritualiteit Thuispagina | Over Ons | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutSpirituality.org, Alle Rechten Voorbehouden.