Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Christelijke meditatie

QUESTION: Hoe verschilt Christelijke meditatie van andere vormen van meditatie?

ANSWER:

Omdat er verschillende vormen van meditatie zijn, is het belangrijk vast te stellen wat het verschil is tussen Christelijke meditatie en andere vormen van meditatie. Christelijke meditatie lijkt op andere vormen van meditatie in die zin dat het een vrijwillige handeling inhoudt van de kant van het individu in de tijd die hij of zij bewust vrijmaakt om na te denken of te overpeinzen. Bij een Christen kan meditatie soms op een natuurlijke manier ontstaan als uitvloeisel van de gebedstijd. Ook door levensomstandigheden, vooral als die erg uitdagend of moeilijk zijn, kan meditatie ontstaan. Dat geldt trouwens ook voor de traditionele beoefenaar van meditatie, die vaak mediteert als middel om zichzelf van stress en verwarring te bevrijden.

Er zijn echter twee grote verschillen tussen traditionele vormen van meditatie en Christelijke meditatie:

  • In traditionele vormen van meditatie tracht het individu zichzelf leeg te maken; in Christelijke meditatie probeert de gelovige juist gevuld worden.

  • In traditionele meditatie is het object het zelf, zij het het hogere zelf. In Christelijke meditatie is het object God, die hoogverheven is boven alles en allen.
Tijdens de beoefening van meditatie streeft de niet-christen ernaar om zijn of haar bewustzijn vrij te maken van gedachten door intense concentratie, totdat er binnen een bepaalde tijd nog maar nauwelijks gedachten worden toegelaten of vastgehouden in het bewustzijn. Vaak wordt er een middel bij gebruikt, de zogenaamde mantra. Dat is een woord of een serie klanken die iemand steeds herhaalt totdat hij of zij volkomen leeg is. Hierdoor kun je ultieme ontspanning en bevrijding van stress bereiken. Als de meditatiebeoefenaar middenin een stressvolle situatie vrede wil, hoeft hij of zij maar aan de mantra te denken of die te herhalen en het gewenste resultaat is daar.

Bij Christelijke meditatie wil de gelovige zijn of haar gedachten vullen met waarheden over God. Christenen kunnen dit bereiken door te focussen op het Woord van God. Zoals de psalmist zegt: “Het is heerlijk als je geniet van Gods wet, en daar dag en nacht over nadenkt” (Psalmen 1:2). In plaats van zichzelf leeg te maken, vult de Christen zijn geest met hoop en bemoediging vanuit de beloften die God heeft gegeven in Zijn Woord, of met de goede dingen die God voor hem gedaan heeft. Of hij denkt eenvoudigweg na over het mysterie en de grootheid van God. Door dat te doen, is de gelovige verzekerd van vrede.

“En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is” (Filippenzen 4:8).

Wanneer de traditionele meditatiebeoefenaar zijn hogere doel probeert te vinden, kan hij best zijn doel bereiken, maar dan heeft hij in feite een toestand bereikt die geen echte waarde heeft. Op het hoogtepunt van zijn zelf is ieder mens tenslotte maar klein en laag omdat wij allemaal zondaars zijn. “Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God” (Romeinen 3:23). Daarom is er binnenin ons geen perfectie te vinden. Paulus zegt dat terecht in zijn brief aan de Romeinen: “Want ik weet dat in mijzelf niets goeds woont...” (Romeinen 7:18)

Jezus Christus alleen is onze bron van gerechtigheid en, daarom, van vrede. Proberen je hogere zelf te bereiken is het reiken naar niets. Je kunt er misschien door in een staat van gedachteloosheid en stressloosheid komen, maar de mens zelf blijft nog altijd even leeg en onvervuld. De enige weg naar vrede en vervulling is door God. Als iemand, doelgericht en aandachtig, over God mediteert bereikt hij de hoogste hoogten, inclusief vreugde en vrede. “U heeft het beloofd: U zal vrede geven aan de mensen die helemaal op U vertrouwen” (Jesaja 26:3).

Leer meer over meditatie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden