Thuis >> Gemeenschap

Gemeenschap

Leer te vergeven - Is vergeving een natuurlijke reactie of een aangeleerd gedrag? Ontdek hier waar echte vergeving vandaan komt. Er is ons advies gegeven.

De verloren zoon - Een realiteit voor veel ouders. Verhalen uit de Bijbel over verloren zonen. Vertrouw op God en Zijn beloften. Vind hoop voor jouw eigen ervaring.

Doctrine van de Drie-eenheid - Een fundament van het Christelijk geloof dat het menselijk verstand te boven gaat. Eén God. De drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ware vriendschap - Wat zijn de eigenschappen van een oprechte vriend? Wat voor een vriend wil jij zelf zijn? Vind de antwoorden hier!

Kleine Bijbelstudiegroepen - Een geweldige manier om samen te delen, te bidden, te studeren, te dienen en te vieren. Sluit je vandaag aan bij een groep of begin er zelf een.

Jezelf vergeven - Begrijp het belang van vergeving en hoe je dit in je eigen leven kunt bereiken. Neem de beslissing om te vergeven.

Christelijke liefde - Alle gelovigen worden opgeroepen om op een diep en onzelfzuchtig niveau lief te hebben. Het is geen gevoel, maar een leefstijl.

Heb Uw naaste lief - Wat is de oorsprong van deze populaire uitdrukking? Waar werd dit idee voor het eerst door Jezus in de Bijbel naar voren gebracht?

Gods vergeving - Zonder het vergieten van bloed bestaat er geen vergeving. Jezus Christus is het Lam van God dat voor jou en mij is gestorven.

Anderen vergeven - Hoe vergeef ik iemand die me heeft gekwetst? Moet ik dat wel doen? Waarom is dit belangrijk?

Lichaam van Christus - Alle mensen die een persoonlijke relatie met Jezus hebben zijn een onderdeel van deze groep. Leer hoe je als lid van dit lichaam effectiever kunt zijn.

Grote zonden - Zijn er verschillende soorten zonden? Zijn er grote en kleine zonden of zijn alle zonden gelijk? Hoe zit het met de gevolgen en de straffen?

Over anderen oordelen - Mogen we over anderen oordelen? Jezus heeft toch gezegd dat we niet over anderen mogen oordelen? Wat bedoelde Hij?

Gemeenschap - Dit is een van de hoofddoelen van de mensheid. Waarom is het zo belangrijk dat liefde, vertrouwen en zekerheid in je vriendschappen wordt gekoesterd?

Christelijke gemeenschap - Een kritiek onderdeel van Christelijke groei is een gemeenschap van gelijkgezinde gelovigen. Ontdek hier wat de Bijbel ons leert over gemeenschap.

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen