Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Informatie over spiritualiteit


Informatie over spiritualiteit - Waar kan ik die informatie vinden?
Informatie over spiritualiteit kan op vele plaatsen worden gevonden. Sommige daarvan zijn geloofwaardig, andere zijn minder geloofwaardig. We herkennen de stam van het woord als "spirit", wat "geest" betekent. Laten we daarom eerst eens naar de definitie van dit woord kijken. Het (Engelse) woord spirit is een vertaling van het Griekse woord "pneuma" en het Latijnse woord "spiritus". Beide woorden betekenen "adem" of "uit wind".

De geest ("spirit") is cruciaal in het leven omdat de mensheid bestaat uit ziel, lichaam en geest. Volgens het Merriam-Webster woordenboek is de geest "de kracht binnen de mens waarvan gedacht wordt dat hij het lichaam leven, energie en kracht geeft". Op deze zoektocht ben je misschien op zoek naar een dieper begrip van de zin van jouw leven, de samenstelling van een menselijk wezen of een dieper begrip van God. Spiritualiteit wordt gewoonlijk in verband gebracht met theologie en godsdienstige studies. Spiritualiteit is onze verbinding met het bovennatuurlijke.


Informatie over spiritualiteit - Wat kunnen wij ervan leren?
In de informatie over spiritualiteit vinden we een onderscheid tussen een relatie met God enerzijds en heidense spiritualiteit anderzijds. In de heidense spiritualiteit gelooft men dat er vele spirituele paden bestaan en ontkent men dat er een juist pad is dat gevolgd moet worden. Mensen die dit geloven denken dat een mens zijn weg kan vinden naar welke god er ook maar mag bestaan.

Een controversiële Franse dichter, Charles Baudelaire (1821-1867), zei ooit: “Er bestaan in elk mens, altijd, twee gelijktijdige loyaliteiten, één aan God, de ander aan Satan. Het aanroepen van God, of spiritualiteit, is een verlangen om hoger te klimmen. Het aanroepen van Satan, of zinnelijkheid, is het genieten van de afdaling". Elk mens heeft een levensbeschouwing. Mensen die weten dat er één alwetende God is, zijn bekend met het vers waarin Jezus zegt: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten...” (Matteüs 6:24).

De zoektocht waarop wij onze individuele spiritualiteit willen definiëren is ongetwijfeld een persoonlijke zoektocht. Onze keuze zou ons tot het volgende moeten leiden:

  • Handelingen die voortkomen uit juiste houdingen en wijsheid.
  • Volwassen keuzes die geloof en een rechtschapen karakter uitoefenen.
  • Groei tot een diepere geestelijke relatie met God en anderen (in plaats van rituelen en tradities die geen persoonlijke betekenis hebben).


Informatie over spiritualiteit – Hoe kan die informatie mij helpen?
Wanneer we in een dieper begrip van spiritualiteit duiken, dan zou ons dat een bovennatuurlijke geestelijke wijsheid moeten opleveren, terwijl we een nauwere relatie met God ontwikkelen. Men zegt wel eens dat godsdienst de manier is waarop een mens God kan bereiken. Maar God stuurde Jezus om de mens te bereiken; alleen door Hem kunnen wij een persoonlijke relatie met God hebben.

Spreuken 4:7 zegt: “Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt." Als jij geestelijke wijsheid en begrip wil hebben, dan moet je besluiten om ernaar op zoek te gaan. Het is een dagelijks proces waarin je tussen twee paden kiest.

Wanneer we het pad kiezen waarop we Jezus Christus aanvaarden, dan verschaft Hij ons toegang tot Zijn Heilige Geest. Het enige wat wij hoeven te doen is Hem vragen om echt voor ons te zijn en Hem aanvaarden. Gods Heilige Geest is voor alle mensen beschikbaar. Hij schenkt ons sterkte, richting en kracht. Hij biedt een harmonie met God die alleen in een persoonlijke relatie met Hem gevonden kan worden. Dat is de enige echte spiritualiteit.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden