Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Is God mannelijk of vrouwelijk?

QUESTION: Is God mannelijk of vrouwelijk?

ANSWER:

Wanneer we de vraag “Is God mannelijk of vrouwelijk?” willen beantwoorden, is het belangrijk om op te merken dat God in de Bijbel nooit in fysieke gedaante is verschenen. 1 Johannes 4:12 stelt: “Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde.” En in Exodus 33:20 zegt God: “Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.”

God is Geest en Hij heeft geen stoffelijke voortplantingsorganen zoals een man of vrouw. Johannes 4:24 vertelt ons: “God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid.” Johannes gebruikt in deze passage het mannelijke woord “Hem”. Ook in Johannes 8:16 gebruikt hij mannelijke termen: “En áls Ik iemand oordeel, is dat een eerlijk oordeel. Want Ik ben niet de Enige die oordeelt, maar Ik oordeel samen met de Vader die Mij heeft gestuurd.”

Omdat God een geest is, is Hij een entiteit zonder enige vorm of gedaante. Daarom moeten we God “zien” met geestelijke ogen, maar het is heel moeilijk voor ons menselijke wezens om een oneindig concept in onze eindige denkvermogens te passen. Daarom wordt het woord “Hem” vaak gebruikt wanneer er over God wordt gesproken.

In Genesis 1:26 lezen we: “Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde.” Het woord “mensen” heeft betrekking op de hele mensheid, zowel mannen als vrouwen. Mannen én vrouwen zijn slechts geschapen naar het patroon van de gelijkenis van God; zij zijn geen identieke kopieën. Dit vereist niet dat God een lichaam moet hebben als een man of een vrouw. Geschapen zijn naar de gelijkenis van God heeft niets te maken met lichamelijke eigenschappen.

De Bijbel bevat ongeveer 170 gevallen waarin God “Vader” genoemd wordt. Vaders zijn traditioneel de beschermers van het gezin en zijn historisch gezien de kostwinnaars. God verkondigt hiermee dat Hij ons beschermt en voor ons zorgt.

Zoals we eerder al gezien hebben, is God niet een man. Hij is een Geest. Maar het is duidelijk dat de Bijbel mannelijke voornaamwoorden en verantwoordelijkheden gebruikt om Zichzelf aan ons te openbaren. Door mannelijke titels te gebruiken heeft God het gemakkelijker voor ons gemaakt om Hem te begrijpen. Heb jij een antwoord op de vraag "wie is God"? Als dat niet het geval is, willen wij je op het hart drukken dat het een belangrijke vraag is met gevolgen voor de eeuwigheid!

Leer meer over goden en godinnen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden