Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Egyptische goden en godinnen

QUESTION: Worden er enige Egyptische goden of godinnen vermeld in de Bijbel?

ANSWER:

Nee, die worden nergens in de Bijbel vermeld. Maar waarom niet? Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat de Bijbel geen gewag maakt van Egyptische goden of godinnen, maar laten we de redenen voor dit feit eens overdenken. De Bijbel is Gods ingegeven Woord aan de wereld; de Bijbel bevat een boodschap die als het ware door Zijn mond is ingefluisterd in de oren van tientallen verschillende schrijvers.

Het is een boodschap over de pure reinheid en rechtvaardigheid van God en de volkomen verdorvenheid van de mens. Het Woord van God is ons gegeven zodat we voldoening en vrede kunnen vinden.

Met dit gegeven in het achterhoofd kunnen we gemakkelijk begrijpen waarom de Bijbel niet spreekt over Egyptische goden of godinnen. God wil dat wij ons volledig op Hem concentreren, omdat elk ander wezen onder Zijn gezag staat en omdat andere goden niets meer dan afgoden zijn.

Daarnaast werd Egypte in de Bijbel vaak gebruikt als een symbool voor het “oude leven” dat wij moeten laten sterven voordat we een leven kunnen leiden dat God eert. God zegt het volgende tegen Mozes in Exodus 3:7-8: “Ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze het tot Mij uitschreeuwen over hun slavernij. Ik ken hun pijn en verdriet. Daarom ben Ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik zal hen uit Egypte halen...”

De Israëlitische nakomelingen van de oorspronkelijke twaalf stammen van Jakob waren al vele generaties lang slaven in Egypte. Hun gevangenschap was voldoende reden voor God om Mozes aan te stellen als hun bevrijder; hij leidde het volk naar een land waar zij vrij en productief konden leven. God wilde het allerbeste voor Zijn kinderen, net zoals Hij het allerbeste voor ons wenst.

Hij heeft met veel zorg in Zijn eigen woorden voor ons beschreven hoe wij geketend zijn door de zonden van de wereld en hoe wij daarvan gered kunnen worden. Als Hij een boek had geschreven met een volledig ander brandpunt, maar met de bedoeling om ons tot dezelfde conclusie te leiden, dan zou dat volkomen absurd zijn geweest.

Gods hoop en gebed voor de wereld, die we kunnen vinden in Johannes 17:3, is dat alle mensen “U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.” Dit bevestigt het volledige doel van de Bijbel! Als de Bijbel de valse goden en godinnen van Egypte of het volgen van hun valse leer gepromoot zou hebben, dan zou dat op zijn zachtst gezegd hoogst misleidend zijn geweest.

Maar omdat de ware God het brandpunt is van de Bijbelse boodschap van hoop, kunnen de lezers gemakkelijk onderscheiden wat waar en onwaar is, zonder verleid te worden door de vermelding van afgoden als de Egyptische goden en godinnen.

Leer meer over goden en godinnen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden