Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Alles over spiritualiteit FAQ

Frequently Asked Questions on Spiritualiteit

          • Hemel en hel - Een vergelijking - Hoe zullen deze plaatsen eruit zien? Lees hier beschrijvingen uit de Bijbel en overweeg waar jij de eeuwigheid zult doorbrengen. Waar zul jij naartoe gaan?
          • Hoe zal het eeuwige leven eruit zien? - Wat kan een mens verwachten na zijn dood? Gaat het leven voor eeuwig verder? Waar zal ik na mijn dood naartoe gaan? Kan ik daar zeker van zijn?
          • Is er bewijs voor een leven na de dood? - Wie kan bewijzen dat een mens na zijn dood blijft voortbestaan? Is er wel enig bewijs? Of is dit geloof alleen maar een historische traditie?
          • Wat gebeurt er na de dood? - Zullen mensen een zielenslaap ervaren, of gaan zij meteen naar de hemel of de hel? Ontdek hier wat de Bijbel te zeggen heeft.
          • Wat leren we van bijna-doodervaringen? - Begrijpen we de eeuwigheid beter door bijna-doodervaringen? Maken sommige mensen dit mee zodat ze erdoor naar God geleid worden?


            WAT DENK JIJ?
            Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

            Wat is uw reactie?

            Ja, ik wil Jezus volgen

            Ik ben al een volgeling van Jezus

            Ik heb nog steeds vragen            Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden