Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Een nieuwe aarde

QUESTION: Een nieuwe aarde - Wat is de premisse van het boek?

ANSWER:

In “Het doel van dit boek” vraagt Tolle: “Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen of edelstenen, zodat ze, zeg maar, het licht van het bewustzijn doorlaten?”1 Hij zegt verder: “Je kunt niet vechten tegen het ego en het gevecht winnen, net zoals je niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van het bewustzijn is alles wat je nodig hebt. Jij bent dat licht.” Tolles personificatie introduceert de “pathologische” aard van ons ego, dat:

  • Ziekte veroorzaakt - “Het ego... zal soms gebruiken wat in andere gevallen slechts een voorbijgaande lichamelijke zwakheid of onbalans is... zo groeit het uit tot ‘mijn ziekte’. Het menselijke ego investeert onbewust in het idee van ziekte.”
  • Ons gevangen houdt in onze lichamelijke en emotionele gedaante - “Kunnen zij de aantrekkingskracht van het materialisme en materialiteit trotseren en uitstijgen boven de identificatie met de gedaante die het ego op zijn plaats houdt en hen veroordeelt tot een gevangenschap in hun eigen persoonlijkheid?”
  • Onze identiteit steelt - “...Tenzij je op de hoogte bent van de basiswerking van het ego, zul je het niet herkennen en zal het je steeds weer bedriegen zodat je je identiteit in je ego blijft vinden. Dit betekent dat het bezit van jou neemt, een oplichter die beweert jou te zijn.”


Een nieuwe aarde - Is het New Age?
Is de premisse van het boek Een nieuwe aarde verenigbaar met de leer van de New Age beweging? In hoofdstuk 1, “De bloei van het menselijke bewustzijn”, presenteert Tolle zijn eigen compilatie van een groot aantal mystieke religies, zoals het Boeddhisme en het Gnosticisme, en daarnaast een uitgebreide omarming van de New Age leer. Het “universele bewustzijn” wordt gemanifesteerd via bloemen, kristallen, edelstenen en vogels, die allemaal beschouwd worden als “verlichte vormen”. Het eerste hoofdstuk openbaart hoe “bloemen voor ons een uiting in vorm werden van wat het hoogst, het heiligst en uiteindelijk het vormloze in onszelf is. Bloemen, die vergankelijker, etherischer en kwetsbaarder zijn dan de planten waaruit ze zijn opgekomen, werden net boodschappers uit een ander rijk, als een brug tussen de wereld van de stoffelijke vormen en het vormloze.” De overtuigingen die in Een nieuwe aarde worden beschreven zijn niets nieuws onder de zon. De New Age, een religieuze beweging die zich concentreert op het “ZELF”, wordt in dit boek openlijk uitgestald. Tolle legt het uit: “Zelfs rampen zoals de orkaan Katrina of een tsunami zijn een weerspiegeling van onze bewustzijnstoestand... wanneer het oude bewustzijn wordt ontbonden, zullen er onherroepelijk synchronische geografische en klimatologische natuurrampen plaatsvinden op grote delen van de planeet.” Terwijl de mens één wordt met de natuur, word je dus je eigen god! Dat is in perfecte overeenstemming met de leer van de New Age.


Een nieuwe aarde - Is het verenigbaar met de Bijbel?
Hoe wordt de Bijbel voorgesteld in het boek Een nieuwe aarde? Tolle probeert te laten zien dat zijn godsdienst verenigbaar is met de Bijbel, maar faalt daarin jammerlijk. Nu en dan gebruikt hij onvolledige citaten uit de Bijbel, maar die worden voortdurend verkeerd uitgelegd, zodat de aandacht van God wordt afgehaald.

Tolle: “Jezus vertelt ons dat we de bloemen moeten overdenken en van hen moeten leren hoe we moeten leven.”
BIJBEL: In Matteüs 6:25-33 gaat Jezus in op onze zorgen over materiële dingen. Hij gebruikt vogels en lelies om Gods zorg voor Zijn hele schepping te illustreren. Wij zijn veel waardevoller dan vogels of bloemen. En God, als onze Schepper, voorziet Hij in al onze behoeften als wij ons in eerste instantie op Hem richten.

Tolle: “Het juweel in de lotusbloem is een centraal symbool van het Boeddhisme en een witte vogel, de duif, is de Heilige Geest in het Christendom.”
BIJBEL: In de evangelies (Matteüs 3:16-17; Markus 1:10-11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34) daalt de Heilige Geest, de Geest van God, in een lichamelijke vorm als een duif, neer op Jezus, wanneer God Zijn Zoon Jezus Christus macht op aarde schenkt.

Een nieuwe aarde probeert de kern van de Bijbelse waarheid te veranderen. Maar in plaats van consequent te zijn met de Bijbel, presenteert het boek tegenstrijdige overtuigingen: 1) Verlossing is een bewustzijnstoestand die op eigen kracht verkregen wordt, 2) De hemel bestaat als slechts een bewustzijnstoestand, en 3) Jezus, de Zoon van God, is een van de vele geestelijke meesters die ons onderwijzen dat we in ons eigen innerlijk op zoek moeten gaan naar een geestelijke bevrijding.

Voetnoot:
1 Alle citaten van Tolle kunnen (in het Engels) op de Barnes and Noble website voor Een nieuwe aarde worden gevonden (citaten uit het boek en een interview met Tolle).

Oprah Winfrey - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden