Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Oprah Winfrey


Oprah Winfrey - De New Age gedachte
De boeken van Eckart Tolle, "De kracht van het nu" en "De stilte spreekt"), beschrijven de leer van wat velen nu zien als "de kerk van Oprah”. In zijn laatste bestseller, "Een nieuwe aarde, de uitdaging van deze tijd", put Tolle “uit de leidende principes van meerdere godsdiensten”.1 De wereldberoemde talkshow-ster Oprah Winfrey voorspelt: “Ik denk dat hij [Tolle] een profeet voor onze tijd is”.2 Haar satelliet-radioprogramma begon in januari 2008 met een cursus in wonderen (volgens de New Age leer). Haar 10-weekse internetcursus, gebaseerd op Tolles “Nieuwe aarde” ging op 3 maart 2008 van start.

Tijdens haar Oprah & Friends radio-uitzending ("Oprah en vrienden", in de zogenaamde "Soul Series"), onthulde Oprah haar doel van het leven: “Ik ben zo opgewonden over mijn nieuwste keuze uit de boekenclub: "Een nieuwe aarde"... Ik geloof de boodschap in dit boek en probeer ernaar te leven... het heeft in mij een groter besef van ontwaking geschapen.”3 Oprah gelooft dat haar levensdoel bestaat uit de opwekking van de hele wereld tot “jouw levensdoel”.


Oprah Winfrey - Het geloof
Als deze "kerk van Oprah" feitelijk bestaat, hoe zien Oprah en Tolle dan deze “ontwaking” van hun discipelen? Tolle antwoordt:

  • Minimaliseer je gedachten – “Je wordt niet langer bezeten door het denkende verstand... Je vertrouwt niet meer op gedachten; je gaat nu verder dan denken... Je ontdekt plotseling dat er een andere dimensie in je zit die dieper gaat dan de gedachten... ik noem het een kalmte... een bewuste aanwezigheid, die niets te maken heeft met verleden of toekomst”.4

  • Leef voor het huidige moment – “Een onophoudelijke concentratie op wat echt belangrijk is... en dat is het huidige moment. Mensen realiseren zich niet dat het heden alles is wat er is; er is geen verleden en geen toekomst... Het huidige moment is jouw leven. Het is nergens anders - nooit en te nimmer”.5

  • Laat je bewustzijn evolueren – “Ons vermogen om steeds meer en meer te denken, zodat we onszelf geleidelijk begonnen te identificeren met ons denken, was de manier waarop wij onze diepere verbondenheid met het leven - met het paradijs - verloren... We bevinden ons nu in een evolutionaire overgangsfase waarin veel meer mensen dan ooit tevoren in staat zijn om hun ego te ontstijgen naar een nieuwe staat van bewustzijn”.6


Oprah Winfrey - Vergelijking met de Bijbel
Eckhart Tolles geloof karakteriseert de kerk van Oprah. Dit geloof valt niet alleen samen met de New Age leer van een evolutionaire goddelijkheid, maar ook met de vereniging van aarde en natuur als “Gaia”. Deze ideeën zijn strijdig met de leer in de Bijbel.

Religie is: de mens probeert God te bereiken. Maar de Bijbel vertelt ons iets anders: Gods liefde en genade worden aan de imperfecte mens aangeboden:

  • De gedachten van Christus – In plaats van het denkproces te verlaten, vertelt de Bijbel ons dat wij, wanneer we een relatie met God hebben, wijsheid verwerven omdat we dan de gedachten van Christus hebben (1 Korintiërs 2:14–16). Schuldgevoelens uit het verleden en angsten voor de toekomst verdwijnen als sneeuw voor zon als we op God vertrouwen; Hij is Degene die onze lichamen en ons verstand heeft geschapen (Jesaja 26:3; Filippenzen 4:6–7).

  • Nieuwe hoop en een toekomst – Ieder van ons heeft met zijn of haar verleden geworsteld. Maar God bevrijdt ons, door Zijn Zoon Jezus Christus, niet alleen van het oordeel, maar biedt ons ook een nieuw leven en een toekomst (2 Korintiërs 5:16–18). We zijn in Gods ogen zo enorm waardevol dat Hij jouw leven zelfs op maat voor jou heeft ontworpen (Jeremia 29:11–13).

  • Een getransformeerd leven – We kunnen nooit een verbinding leggen tussen onszelf en de hemel (het paradijs) door middel van meditaties, rituelen of filantropische daden. Wij zijn feilbare mensen met een zondige aard. Daarom werd het perfecte, zondeloze leven van Jezus in onze plaats opgeofferd, en daarom worden wij “door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.” (Romeinen 3:22–24; 5:21)
In haar eigen woorden onderwijst Oprahs "godsdienst" het volgende: "Er zijn vele wegen naar wat je God zou kunnen noemen... Haar weg mag er anders uitzien dan de jouwe en wanneer zij daar aankomt kan zij dit punt "het licht" noemen... Als haar liefde, vriendelijkheid en goedgeefsheid haar naar hetzelfde punt brengen, dan maakt het niet uit of zij het God noemt of niet.”7 De Schriftteksten zeggen dat valse leraren “met verderfelijke ketterijen zullen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen... Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.” (2 Petrus 2:1–3)


Leer meer over New Age!

Voetnoten:
1 ”The Book that Changed Oprah’s Life” (oftewel Het Boek dat Oprah's Leven Veranderde), Good Housekeeping’s Quick & Simple (oftewel Een Goed Huishouden, Snel en Eenvoudig), 29 April, 2008, p. 18.
2 Oprah Winfrey, “Oprah Talks to Eckhart Tolle” (Oftewel Oprah Praat met Eckart Tolle), O, The Oprah Magazine, Mei 2008, p. 298.
3 ”Oprah’s New Religion – You will not believe your Ears!” (oftewel Oprah's Nieuwe Religie - Je Zult je Oren niet Geloven!) – Video
4 (Oprah Winfrey, pp. 298–299).
5 (Oprah Winfrey, p. 344).
6 (Oprah Winfrey, p. 346).
7 You-Tube Video Interview met haar kijkers, “The Church van Oprah Exposed” (oftewel De Kerk van Oprah Ontmaskerd)

Alle vertalingen rechtstreeks uit het Engels.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden