Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Eckhart Tolle

QUESTION: Eckhart Tolle - Wat is zijn kijk op het hiernamaals?

ANSWER:

Op 29-jarige leeftijd leed Eckhart Tolle aan een ernstige depressie, tot het punt waarop hij zelfmoord wilde plegen. Hij beweert dat hij, in een wanhopig laatste ogenblik, een stem in zijn innerlijk hoorde zeggen: “Verzet je nergens tegen.” Toen Oprah Winfrey hem vroeg: “Wat zijn jouw gedachten over het lichaam en wat er gebeurt na onze dood?”, antwoordde Tolle eenvoudig met: “Ik denk er niet over na.”

In tegenstelling tot Eckhart Tolle zijn er veel mensen die wel serieus nadenken over het hiernamaals. “Maar ik zeg jullie, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan” (1 Korintiërs 15:50). Toen God Jezus Christus naar de aarde zond en eeuwig leven beloofde aan degenen die Zijn Zoon aanvaarden, deed Hij dat heel doelbewust. “Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden [die Jezus hebben aangenomen] als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken” (1 Korintiërs 15:52-53). Tolle gelooft het volgende: “Je kunt geen werkelijk geluk vinden door naar de toekomst te kijken.”1 Maar de werkelijkheid is dat wij, middels onze relatie met God, werkelijke vreugde en een glorieuze toekomst in de hemel mogen ervaren.


Eckhart Tolle - Wat is zijn kijk op de hemel?
Hoe ziet Eckhart Tolle de hemel? De Bijbel noemt ons Christenen “bewoners van een Koninkrijk in de hemel. En zo moeten wij ook leven. En daar vandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze Redder. Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet Hij door de kracht waarmee Hij alle dingen aan Zich gehoorzaam maakt” (Filippenzen 3:20-21). In hoofdstuk 10 van Tolles Een nieuwe aarde wil hij ons doen geloven dat “de nieuwe hemel, het opgewekte bewustzijn [een verwezenlijking van Aanwezigheid], geen toekomstige toestand is die bereikt moet worden... De hemel bevindt zich nu hier in ons midden.” De Bijbel vertelt ons over een gezegende hoop en een eeuwig leven, waarin God samen leeft met Zijn mensen en “alle tranen van hun ogen zal afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben” (Openbaring 21:3-4). Maar Tolles standpunt in De kracht van het Nu is dat onze gedachten over de toekomst stressvol zijn. “Mensen realiseren zich niet dat het heden alles is wat er ooit zal zijn; er is geen verleden of heden, behalve als een herinnering of een verwachting in je gedachten.”2


Eckhart Holle - Wat is zijn kijk op verlossing?
Hoe ziet Eckhart Tolle de verlossing van de mens? Hoofdstuk 10 van Een nieuwe aarde stelt dat verlossing een bewustzijnstoestand is die op eigen kracht wordt bereikt. Tolles overtuigingen aangaande verlossing zijn de volgende:

  • “Het enige bestaan dat de toekomst feitelijk heeft is in de vorm van een gedachte in je hoofd, dus wanneer je naar de toekomst kijkt om verlost te worden, dan kijk je onbewust naar je eigen verstand om verlost te worden.”
  • “Werkelijke verlossing is vrijheid van negativitisme, en bovenal van het verleden en de toekomst als een psychologische behoefte.”3
  • “Er bestaat in de tijd geen verlossing. Je kunt in de toekomst niet vrij worden. Aanwezigheid is de sleutel tot vrijheid, dus je kunt alleen nu meteen VRIJ worden!"4
Tolles geloof ontkent het bestaan van de zonde, en dus is er geen behoefte aan redding; het is niet nodig om op Jezus Christus te vertrouwen als je Redder. “Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt” (Romeinen 5:8). Als volgelingen van Jezus Christus ervaren wij een vrijheid die eeuwigdurend is, en dus verder gaat dan het huidige moment. “Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven” (Kolossenzen 1:14).

Voetnoten:
1 Oprah Winfrey, “Oprah Talks to Eckhart Tolle”, O, The Oprah Magazine, mei 2008, p. 344.
2 Idem.
3 Eckart Tolle, The Power of Now, New World Library, Novato, CA, 2000. [citaten van diverse websites over zijn boek]
4 Idem.

Oprah Winfrey - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden