Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

De geschiedenis van yoga


De geschiedenis van yoga - Wat is yoga?
Veel mensen beginnen tegenwoordig met "yoga" als een vorm van lichaamsbeweging, maar de meesten van hen kennen de geschiedenis van yoga niet. Zij denken dat het oké is om met deze dagelijkse oefeningen een betere gezondheid te verkrijgen.

Maar yoga is een praktijk die veel meer inhoudt dan slechts een methodiek om aan lichaamsbeweging te doen. Yoga is een oud pad naar spirituele groei en is afkomstig uit het Hindoeïstische India. De praktijk en het doel van yoga vinden hun oorsprong in de "Upanishads", die tussen 1000-5000 voor Christus werden geschreven.


De geschiedenis van yoga - Is dit een geestelijke zaak?
De geschiedenis van yoga begint in de beschaving van de Indusvallei. De technieken worden door de Indus gebruikt als aanzet tot spirituele groei. De "yogi's" gaan op zoek naar een vereniging met de eindige "jiva" (het vergankelijke zelf) en met de oneindige "Brahmaan" (het eeuwige zelf). Brahmaan is een woord die door de Hindoes wordt gebruikt en "God" betekent. Nou, waar zouden we onszelf dan mee moeten verenigen? Yogi's zien God in het algemeen als een onpersoonlijk, spiritueel wezen, dat zij aan zij bestaat met de volledige realiteit. Deze doctrine wordt "pantheïsme" genoemd, wat inhoudt dat alles God is. In de Bijbel openbaart God Zichzelf als de persoonlijke Schepper van het universum.

Omdat de yogi's onderwijzen dat alles God is, is het alleen maar logisch dat de mens ook God is. Aan de andere kant leert het Christendom ons dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de mens en God. Omdat God de Schepper is, zijn wij slechts Zijn schepselen en zijn wij geschapen "naar het gelijkenis" van God.

In tegenstelling tot de yogi's stelt de Bijbel dat het grootste probleem van de mens de zonde is: een onvermogen om aan Gods heilige karakter en standaarden te voldoen. De oplossing hiervoor is de dood van Jezus Christus aan het kruis. God roept mensen op om alle voordelen van Zijn reddende geschenk vrijelijk te ontvangen. Dat is alleen mogelijk door in Christus te geloven.

Yoga ziet de problemen van de mens vooral in termen van onwetendheid. De mens begrijpt gewoonweg niet dat hij God is, dus de oplossing bestaat uit zijn eigen verlichting of een ervaring die hem met God verenigt. Om dat doel te bereiken, moet er een heleboel werk en moeite gedaan worden, iets wat in de Christelijke levensbeschouwing niet nodig is.


De geschiedenis van Yoga - Is yoga veilig?
Maar is het mogelijk om de technieken die in yoga gebruikt worden voor lichaamsbeweging los te koppelen van deze oosterse filosofie? Het antwoord is een duidelijk "nee", omdat yoga beschouwd wordt als een praktijk van psychosomatische oefeningen. Het is niet mogelijk om de twee van elkaar te scheiden. De yoga-deskundige zal je vertellen dat je, om yoga optimaal te kunnen beoefenen, een ervaring moet hebben die in de meditatieve wereld het "kundalini" effect wordt genoemd. Wat dit betekent? Om ervoor te zorgen dat spirituele lessen door de ziel worden aangegrepen, moeten de mens en de "chakra" (verschillende locaties in het lichaam waar een cirkel van metafysische en/of biofysische energie huist) zich in dit proces met elkaar verenigen. Kundalini stimuleert de kern van de chakra zodat deze zich opent en de daarin opgeslagen energie vrijgeeft. Als dit niet op de correcte manier wordt uitgevoerd, zo geloven sommigen, kan een mens hersenbeschadiging oplopen.

Door de geschiedenis van yoga te onderzoeken, leren we dat het in geestelijk opzicht niet veilig is. Yoga leert ons om ons op onszelf te concentreren in plaats van op de ene ware God. Het moedigt ons aan om binnen ons eigen bewustzijn op zoek te gaan naar de antwoorden op de moeilijke levensvragen, in plaats van in de Bijbel. Het maakt je ook erg kwetsbaar voor het bedrog van Satan, die altijd op zoek is naar slachtoffers die hij van God af kan leiden (1 Petrus 5:8).


Lees verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden