Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Meditatie


Meditatie - Wat is dat?
Meditatie is tegenwoordig een populair onderwerp. Met een vernieuwde nadruk op spiritualisme en alternatieve geneeskunde, heeft meditatie aan populariteit gewonnen. Jazeker, afhankelijk van de context kan meditatie op verschillende manieren gedefinieerd worden. Simpel gezegd kan meditatie gedefinieerd worden als "overdenken en bezinnen". Meditatie doet net zo min uitspraken over waarden en normen als een gedachte of een droom. Het onderwerp van de meditatie is de toegevoegde waarde.


Meditatie - Wie houdt zich daarmee bezig?
Meditatie wordt in het algemeen gezien als een praktijk van de New Age beweging. Dit komt vooral voort uit de associatie van de beweging met de zogenaamde "transcendente meditatie". Transcendente meditatie (TM) werd binnen de Hindoeïstische godsdienst ontwikkeld door de Maharishi Mahesh Yogi. Op hun website wordt TM beschreven als "een eenvoudige, natuurlijke, inspanningsloze procedure. Gedurende deze techniek wordt het bewustzijn van het individu gekalmeerd en ervaart het individu een unieke toestand van rustieke alertheid. Wanneer het lichaam een toestand van diepe ontspanning bereikt, ontstijgt de geest elke mentale activiteit om de eenvoudigste bewustzijnsvorm te ervaren, "het transcendente bewustzijn", waarbij het bewustzijn openstaat voor zichzelf" (www.tm.org). De website beweert dat TM creativiteit, effectiviteit en succes vergroot. De website stelt verder dat mensen van alle leeftijden, achtergronden en godsdiensten TM kunnen beoefenen.

Maar TM zit diep geworteld in de Hindoeïstische filosofie. Het woord "yogi" in de naam van de oprichter geeft zijn status binnen het Hindoeïsme aan. De filosofie en de voordelen van TM zijn gelijkwaardig aan de Hindoeïstische praktijk die probeert mensen te verenigingen met hun "hogere zelf". Bovendien hebben rechtbanken in de Verenigde Staten beslist dat TM geen seculiere discipline is, maar dat het hier feitelijk gaat om de Hindoeïstische godsdienst (U.S. District Court, Newark, NJ, op 29 oktober, 1977, en de U.S. Court of Appeals, Philadelphia, PA, 2 februari, 1979.).


Meditatie - Is het Bijbels?
Niet alle vormen van meditatie zijn transcendente meditatie. Sterker nog, de Bijbel gebiedt ons om te mediteren. In Jozua 1:8 vertelt God ons om dag en nacht over zijn Woord te mediteren, zodat we het zullen gehoorzamen. De woorden "mediteren" en "meditatie" worden in de Bijbel twintig keer genoemd. Maar de associatie van het woord "meditatie" met de New Age filosofie en het Oosterse mysticisme heeft vele Christenen afgeschrikt.

In het Oude Testament worden meestal de volgende twee Hebreeuwse woorden gebruikt voor meditatie: "Haga", wat uitdrukken, kermen, mediteren of overpeinzen betekent, en "Sihach", wat beschouwen, in je geest oefenen of overdenken betekent. Deze woorden kunnen ook vertaald worden als vertoeven, ijverig beschouwen of opletten.


Meditatie - Een geschiedenis
Een meditatievorm die al op zijn minst sinds de 4e eeuw door Christenen wordt gebruikt, is de "lectio divina". Deze werd traditioneel in godsdienstige kloosterorden gebruikt en beleeft tegenwoordig een opleving. Lectio divina betekent "geheiligd lezen" en kent vier fasen: lectio (lezen), meditatio (beredenerende overweging), oratio (effectief bidden), en contemplatio (nadere overdenking). In de lectio fase (lezen) kies je een Bijbelpassage en leest deze zorgvuldig. De volgende fase, meditatio (beredenerende overweging), is de fase waarin de tekst wordt overdacht. In de oratio fase (effectief bidden), praat je met God over wat je gelezen hebt en vraag je Hem om de waarheid ervan te openbaren. In de laatste, contemplatio fase (bezinning), berust je eenvoudig in de aanwezigheid van God.

Zoals we zien, is meditatie niets meer dan de overdenking van een bepaald onderwerp. Dat onderwerp en het doel van de meditatie bepalen om welk soort meditatie het eigenlijk gaat.

Het onderwerp waar wij onze gedachten op willen richten, maakt het verschil uit in onze kijk op het leven. Om te ontdekken hoe jij je kunt concentreren op "alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient" (Filippenzen 4:8), kun je hierbeneden verder lezen.


Lees verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden