Meditatie video

Randall Niles bekijkt de morele, ethische en theologische reacties in de hersenen die op meer wijzen dan slechts monistische materie.

Met dank aan Randall Niles. © 2007 ThinkWorks, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Je kunt deze video ook hier bekijken:
"Meditatie" op YouTube
Wie schiep God? Het bestaan van God

Kijk eens naar deze twee video's' om nog meer te leren!

OF

Lees het artikel: Meditatie!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen