Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Meditatietechnieken

QUESTION: Welke meditatietechnieken zijn er zoal?

ANSWER:

Er zijn veel verschillende meditatietechnieken. Ze variëren van zitten in ‘‘lotushouding’’, benen over elkaar terwijl je voeten op de tegenovergestelde dij rusten, tot intens staren naar een “mandala”, dat is een tekening met zich herhalende geometrische vormen. Meditatietechnieken bevatten soms ook het herhalen van eenlettergrepige klanken, zoals “ohm” of het woord “een”, of het staren in de vlam van een kaars.

Bij het trainen van het rustig maken van je geest, van het leegmaken van je hoofd, waar het normaal gesproken altijd lawaaiig is, kan bijna alles een meditatietechniek worden door je uitsluitend op een enkel onderwerp te focussen. In het Zen Boeddhisme bijvoorbeeld wordt de monniken geleerd te mediteren door te focussen op het oplossen van een onoplosbaar raadsel, een zogenaamde “koan”. Een heel bekend voorbeeld van zo’n raadsel is: Wat is het geluid van één klappende hand? Nog een bekend verhaal over meditatietechnieken gaat over de Boeddha. Er wordt gezegd dat hij eens een preek hield door alleen maar een enkele bloem op te houden waar zijn volgelingen dan over moesten mediteren.

Deze meditatietechnieken hebben verschillende positieve effecten op geest en lichaam en zij zijn nuttig gebleken in het omgaan met stress en stressgerelateerde gezondheidsproblemen. Maar andere New Age religies gebruiken deze meditatietechnieken om een veranderde staat van bewustzijn te bereiken, zoals bij transcendente meditatie.

Er is nog een andere, zeer heilzame vorm van meditatie en dat is mediteren over God. De psalmist schreef: “Ik zal vertellen over uw macht en majesteit en over uw wonderen” (Psalmen 145:5). En: “Denk na over wat er diep in je hart is terwijl je ’s nachts in bed ligt, en zwijg” (Psalmen 4:5). Hier zien we dat we moeten mediteren over Gods glorie en Zijn goedheid en dat wij onze geest en ons hart stil moeten maken voor Zijn glorie.

In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Paulus: “En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is” (Filippenzen 4:8). In deze verzen worden we aangespoord te mediteren, of diep na te denken over alles wat waar, eerlijk, heilig etcetera is.

Deze meditatietechniek leidt een mens tot een sterkere en diepere relatie met God; tot een groter begrip van en waardering voor Zijn goedheid en barmhartigheid. Door je geest en je gedachten te focussen op God, word je stil in Zijn aanwezigheid en zul je Hem veel meer kunnen waarderen. Door te mediteren over Zijn Woord en Zijn eigenschappen zul je kunnen doen wat Hij gebiedt in Psalm 46:10 en dat is: “Wees stil, en weet dat Ik God ben…”

Leer meer over meditatie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden