Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Gevaren van meditatie

QUESTION: Wat zijn de gevaren van meditatie?

ANSWER:

Voordat je New Age meditatie gaat beoefenen, moet je op de hoogte zijn van de gevaren. Deze manier van mediteren tracht een mens in een veranderde staat van bewustzijn brengen. Het moet leiden tot spirituele verlichting, of verlichting van het zelf. Dit wordt bereikt door je hoofd tot rust te brengen. Maar is het ook gevaarlijk?

Velen vinden dat er geen gevaren verbonden zijn aan mediteren. Maar als je de zaak goed bestudeert zul je zien dat dit niet waar is. "De New Age manier van mediteren gebruikt de geest op een abnormale manier om zo iemands waarnemingen van het zelf en de wereld radicaal te herstructureren. Het doel is de occulte New Age filosofie en de doelen van de New Age daarmee te ondersteunen… Het lijkt erop dat wanneer je, zelfs maar voor een korte tijd, een veranderde staat van bewustzijn ingaat en dat dag na dag, maand na maand en jaar na jaar doet, je een aantal of zelfs veel van dezelfde nadelige fenomenen ziet die je ook bij meer uitgebreide meditatieprogramma’s tegenkomt. Daaronder vallen de filosofische bekering tot het occulte, demonische bezetenheid en verschillende vormen van lichamelijke, spirituele en psychologische schade," zegt de Encyclopedia of New Age Beliefs.1 Veel mensen die mediteren beseffen niet dat de meeste meditatievormen uit het occultisme voortkomen. Volgens de Encyclopedia of New Age Beliefs gaan alle vormen van New Age meditatietechnieken gepaard met de onderstaande occulte fenomenen:

  • het cultiveren van een veranderde staat van bewustzijn;
  • het eventueel ontwikkelen van helderziende krachten;
  • de mogelijkheid van bezetenheid door geesten.
Degenen die meditatie beoefenen nemen risico’s op het gebied van lichamelijke, psychische, emotionele en spirituele gezondheid. Er zijn gevallen bekend waarbij beoefenaars van meditatie het bewustzijn verloren, in LSD-achtige trips terechtkwamen, onbeheerst begonnen te schreeuwen, met rusteloosheid te maken kregen, afschrikwekkende dingen ervoeren, enzovoorts.

Voetnoot:
1 John Ankerberg en John Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs (In Defense of the Faith), februari 1996.

Leer meer over meditatie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden