Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Wat is yoga?


Wat is yoga - De volgelingen
"Yoga" werd meer dan honderd jaar geleden door Swami Vivekananda in het Westen geïntroduceerd. Sindsdien is het een alledaags verschijnsel geworden. De Amerikaanse "Columbia Journalism Review" zegt hierover bijvoorbeeld het volgende:

    Iedereen houdt van yoga; zestien en een half miljoen Amerikanen doen regelmatig aan yoga, en vijfentwintig miljoen zeggen dat zij het dit jaar gaan proberen. Als jij in de 21e eeuw goed hebt opgelet, dan weet je al dat deze Hindoe-praktijk voor gezondheid en spiritualiteit zich niet meer in het "teenringendomein" bevindt. Yoga is "in" [in Amerika]; het stond al twee keer op de omslag van Time Magazine, kreeg de goedkeuring van beroemdheden als Madonna, Sting en Jennifer Aniston, en is nog steeds de trend waar redacteuren en verslaggevers zich tot richten: zij produceren in de Engelstalige wereld gemiddeld acht yogaverhalen per dag... Consumenten besteden elk jaar 3 miljard dollar aan yogalessen, boeken, video's, CD's, DVD's, matten, kleding en andere benodigdheden.
Zoals New Age expert Elliot Miller opmerkt: "Yoga wordt in rap tempo geïntegreerd in traditioneel seculiere instellingen als het openbaar onderwijs, de gezondheidszorg en de werkplek. Het wordt gretig omarmd door Rooms-katholieken en Protestanten. De Christelijke yogabeweging is in de afgelopen jaren opgebloeid in evangelische kringen." Vanwege de rockster-status van Yoga, heb ik het acroniem Y-O-G-A ontwikkeld zodat je gemakkelijk kunt onthouden wat er bij deze praktijk komt kijken.


Wat is yoga - De naam
De "Y" herinnert ons eraan dat het woord "yoga" afkomstig is van het Sanskriet woord "yogah", wat "verbinden" of "verenigen" betekent. Het doel van yoga is inderdaad de loskoppeling van jezelf van de materiële wereld en je vereniging met de god van het Hindoeïsme, die meestal Brahman wordt genoemd: het onpersoonlijke kosmische bewustzijn van het universum. Anders gezegd: yoga is de manier waarop de gedachten van de mens worden verbonden met de universele gedachten.

De "O" staat voor de Hindoeïstische lijfspreuk "Om", een heilige Sanskrietische lettergreep die door Hindoe yogi's wordt gekoesterd als de kwintessens van het universum. Het steeds maar weer herhalen van spreuken als Om is een van de belangrijkste manieren waarop yogabeoefenaars zich naar veranderde bewustzijnstoestanden werken. Het doel van deze veranderde bewustzijnstoestand is altijd hetzelfde: de afstomping van het kritische denkproces, omdat de geest wordt beschouwd als een obstakel op de weg naar verlichting. Zoals door de wijlen goeroe Bhagwan Shree Rajneesh werd opgemerkt: "Het doel is om een nieuwe man te scheppen, die gelukkig gedachtenloos is." Het is schokkend dat zaken die ooit verbannen werden naar het koninkrijk van de sekten nu in kerken wordt overgenomen. In de ashrams van de sekten wordt geen schijn opgehouden. Ondanks de gevaren, zoals bezetenheid of krankzinnigheid, worden trancetoestanden openlijk door de Hindoe-goeroes aangemoedigd; toestanden waarin de volgelingen het demonische domein kunnen aanboren en hun "hogere zelf" kunnen ontdekken. Het maakt niet uit of zij momenten meemaken waarin zij zichzelf niet onder controle hebben of denkbeeldige monsters ontmoeten. Deze dingen worden op de weg naar verlichting als vooruitgang gezien.

De "G" doet ons denken aan de goeroes die yoga specifiek ontwikkeld en verspreid hebben om een eenheid met de onpersoonlijke god van het Hindoeïsme te bereiken. De meest opmerkelijke van deze goeroes is Patanjali, de Hindoe wijsgeer die yoga in de tweede eeuw voor Christus bedacht. Voor het Westen is vooral de eerder genoemde goeroe Swami Vivekananda van belang, een discipel van Sri Ramakrishna die zichzelf de "god-mens" noemde. In 1893 gebruikte Vivekananda het "Wereldparlement der Religies" om behendig een fundament te leggen voor een nieuwe wereldwijde spiritualiteit. Een goede tweede in de verwesterlijking van yoga was Yogananda, die met trots de "vader van yoga in het Westen" wordt genoemd. In 1920 stichtte hij in Los Angeles de "Self-Realization Fellowship", een van de belangrijkste kanalen die gebruikt worden om yoga onder miljoenen Amerikanen te verspreiden. En dan is er nog Swami Muktananda, die de "kundalini yoga" populair heeft gemaakt. Dit is een methode waarin goddelijke energie wordt opgewekt. Deze energie zou zich als een opgerolde slang aan de basis van de ruggengraat bevinden. Wanneer deze energie wordt opgewekt, werkt hij zich via zes "chakra"'s omhoog en streeft hij naar een vereniging met de Hindoegod Sjiva in een zevende centrum dat zich in de kruin van het hoofd bevindt. Dergelijke goeroes hebben yoga met zoveel succes naar het Westen geëxporteerd dat het tegenwoordig heel gewoon is in klaslokalen, bedrijven en zelfs kerken.

Tenslotte dient de "A" in Y-O-G-A om je te herinneren aan het Hindoeïstische woord "asana". Zoals een herhaling van het woord Om wordt gebruikt om een veranderde bewustzijnstoestand te bereiken, zo wordt een aantal asana's - of lichaamshoudingen - gebruikt om een gevoel van eenheid met de kosmische energiestroom te voelen. Samen met ademhalingsoefeningen en meditatiepraktijken zijn asana-houdingen het pad naar sereniteit en spiritualiteit. Volgens het "Yoga Journal" vormen "asana's hun eigen meditatievorm; je moet je immers op je lichaam concentreren om moeilijke houdingen aan te nemen en je ademhaling moet in die houding ontspannen zijn." Hoewel hele mensenmassa's worden verleid tot het geloof dat asana's geestelijk neutraal zijn, is niets minder waar. Zoals Swami Param van de Dharma Yoga Ashram in New Jersey zelf zegt is het idee dat asana's niets meer zijn dan lichaamshoudingen of rekoefeningen hetzelfde als het geloof dat "de waterdoop niets meer is dan een onderwateroefening".


Wat is yoga? - Het lichamelijke en geestelijke welzijn
Hoewel een alarmerend aantal Westerse Christenen denkt dat zij hun lichamelijk en geestelijk welzijn kunnen bevorderen door middel van een yogavorm die niet aan het Oosterse wereldbeeld is gekoppeld, leiden pogingen om het Hindoeïsme te verchristelijken alleen maar tot een Christendom dat steeds meer op het Hindoeïsme lijkt.


Leer meer!

Copyright Christian Research Institute en Hank Hanegraaff. Met toestemming gebruikt.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden