Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Astrologische lezingen


Astrologische lezingen - Wat zijn dat eigenlijk?
Astrologische lezingen brengen de posities van de sterren, de planeten en de maan in kaart binnen de twaalf tekens van de dierenriem. Hiermee probeert men de toekomst te voorspellen. Er wordt gebruik gemaakt van het teken van de dierenriem waarin jouw geboortedatum valt, en vervolgens worden astrologische lezingen gebruikt om gebeurtenissen te voorspellen in relatie tot de posities van de hemellichamen. "Het geloof in en de beoefening van de astrologie is de meest voorkomende occulte praktijk geworden en lijkt in de ogen van de meeste mensen op een bedrieglijke manier geestelijk onschuldig te zijn. Een recent onderzoek schatte dat meer dan 50 miljoen Amerikanen elke ochtend hun horoscoop lezen om erachter te komen wat ze die dag kunnen verwachten en hoe ze zich zouden moeten gedragen. In bijna elk dagblad in het land staat een dagelijkse horoscoop”, schrijft Zenith Harris Merrill.


Astrologische lezingen - Nauwkeurigheid en bedrog
Hoewel astrologische lezingen voor sommige mensen een ernstige zaak zijn (ook financieel!), zullen anderen je vertellen dat het hier slechts om vermaak gaat. Sommige mensen zullen echter pas verdergaan met hun dagelijkse bezigheden, nadat ze enige richting hebben gevonden in hun "kaarten". Maar de meeste kranten en websites lijken weinig waarde toe te kennen aan de nauwkeurigheid van hun horoscopen en zetten er een voettekst bij als "Slechts voor amusementsdoeleinden".

Maakt het werkelijk wat uit of we onze horoscopen voor de lol lezen? Kunnen onze horoscopen gevolgen voor ons hebben als we ze slechts als amusement beschouwen? God zegt dat het inderdaad wat uitmaakt! Hier volgen enkele redenen, ook ditmaal van de hand van Merrill.

“De meeste occultisten beoefenen astrologie en veel astrologen beoefenen daarnaast nog andere occulte praktijken. Zowel astrologen als occultisten geven toe dat de astrologie een steunpilaar van het occultisme is.” De astroloog Sepharial wordt door Dr. John Ankerberg en John Weldon in "The Facts on Astrology" (oftewel "De feiten over astrologie") als volgt geciteerd: "De kunst van de astrologie wordt gezien als de sleutel tot alle occulte wetenschappen."

Sommige astrologen geven toe dat astrologie een occulte praktijk is. In "An ABC of Witchcraft Past and Present" (oftewel "Een ABC van het verleden en heden van de hekserij"), stelt heks Doreen Valiente dat "Astrologie... ook een van de fundamenten van de magie is. Deze wordt door door heks én tovenaar bestudeerd."

Wetenschappelijk schrijver en ingenieur Lawrence Jerome stelt in "Astrology Disproved" (oftewel "De astrologie ontzenuwd") dat de astrologie van alle occulte "wetenschappen" het meest wetenschappelijk lijkt, maar in werkelijkheid niets meer is dan een magisch systeem om anderen te beheersen. En de astrologie "heeft altijd al een rol in de magische 'wetenschappen' gespeeld, zoals alchemie, zwarte magie, geestenbezwering, necromantie en zelfs in de magische praktijken zoals het gebruik van talismannen." In "A Ready Defense" (oftewel "Een verdediging klaar"), legt Josh McDowell uit hoe de volledige premisse van de astrologie op foutieve informatie is opgebouwd, zoals bijvoorbeeld het aantal planeten in ons zonnestelsel.

In Genesis 11 vinden we het verhaal over de toren van Babel. Zelfs toen de toren nog in aanbouw was, was er slechts één taal op aarde, en de mensen zeiden: "Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt...”. Sommige verslagen beweren dat de toren van Babel zeven niveaus had, een voor elk van de vijf planeten die indertijd bekend waren en de volgende twee niveaus voor de maan en de zon (die aanbeden werden). Deze niveaus hadden elk een andere kleur; elke afgod had zijn eigen kleur. Maar God zegt dat er naast Hem geen andere goden geduld mogen worden, en daarom was dit afgoderij. Als straf sloeg hij hen over de hele aarde uiteen en verwarde hij hun spraak. Het raadplegen van sterren en planeten om richting te verkrijgen aangaande de beslissingen in je leven, staat gelijk aan afgoderij. In plaats daarvan moeten we God en Zijn Woord raadplegen.


Astrologische lezingen - De schade en de gevolgen
De Bijbel vertelt ons het volgende in Deuteronomium 18:10-11: “Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.” In vers 14 zegt Hij: "Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.”

De astrologie wijst vele Bijbelse doctrines af die God in de Bijbel heeft opgenomen. In plaats daarvan worden occulte standpunten ingenomen die Gods schepping aanbidden en verheerlijken, in plaats van God Zelf. Wij moeten ons alleen tot God wenden om richting voor onze leven te verkrijgen. God leidt ons zonder de feilbare kaarten van een occult geloof. Als jij op de een of andere manier betrokken bent geweest bij het occultisme - al is dat maar het lezen van je horoscoop - hou daar dan mee op. Laat het achterwege. Kom tot inkeer van je betrokkenheid bij alle mogelijke facetten van het occultisme. Het is een zonde en een verachting van God. Vraag God om vergeving. Hij wil en zal je naar de waarheid leiden (Romeinen 10:13, 1 Johannes 1:8-9, Johannes 1:12, Romeinen 6:23).


Wie is God?

Voetnoten:
Bronnen:
CARM.org
"What Does Your Horoscope Really Say?" ("Wat zegt jouw horoscoop werkelijk?") door Belinda Elliott, Copyright © 1997-2002, Zenith Harris Merrill (www.bloomington.in.us/~lgthscac/astrology.htm)
Aanbevolen literatuur: "The Real Meaning of the Zodiac" ("De werkelijke betekenis van de dierenriem")door Dr. D. James Kennedy.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden