Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Een dagelijkse horoscoop

QUESTION: Een dagelijkse horoscoop - is het in je voordeel?

ANSWER:

In horoscopen wordt informatie afgeleid uit de bestudering van de stand van de planeten in je geboortejaar. Men beweert dat deze astrologische lezingen je kunnen vertellen hoe de stand van de planeten jouw leven beïnvloeden en de keuzes beheersen die jij maakt of wilt maken. “Echte” astrologen zeggen dat de versies van een of twee regeltjes in kranten of roddelbladen niet voldoende zijn om lange termijn-beslissingen te kunnen nemen voor je toekomst. Daarvoor zouden een diepere kennis en bestudering van de planetaire arrangementen nodig zijn.

Men stelt dat de bestudering van de astrologie waardevolle informatie kan verstrekken om je eigen toekomst te kunnen voorspellen. De astrologie brengt de positieve elementen in kaart die je voordeel kunnen opleveren en ideale gelegenheden of goed geluk kunnen afroepen. Een professionele astroloog zal je ook kunnen vertellen welke kansen jij in je leven mogelijk al gemist hebt.

Astrologische lezingen en horoscopen zijn zo oud als de tijd zelf. Historische en Bijbelse geschriften bevatten allerlei informatie over zieners en wichelaars. De mens heeft altijd al geprobeerd om wijsheid te vergaren uit de sterrenbeelden en de ordening van de hemellichamen. Mogelijk begon het als een manier waarop men de dingen probeerde te begrijpen die niet aangeraakt, maar wel gezien konden worden. We hebben altijd al geprobeerd om het onbekende een “gezicht” te geven, zodat het voor onszelf begrijpelijker wordt.

Reizigers over land en op zee hebben de sterren altijd al gebruikt als gidsen. De zon en de maan worden gebruikt als referentiepunten die ons de tijd van de dag en de nacht geven. Schepen zetten hun koers uit met behulp van de enige referentiepunten die zij op zee ter beschikking hebben.

Aan de hemel kunnen we de nachtelijke lichten waarnemen. De mens heeft hen beschreven met behulp van vormen en menselijke figuren, en heeft hen ook namen gegeven zodat ze beter van elkaar kunnen worden onderscheiden. De Grieken aanbaden de sterrenstelsels en schreven grote epische drama’s over de oorlogen die plaatsvonden in het universum.

Horoscopen zijn een manier om het menselijke verlangen te bevredigen om het lot in eigen handen te hebben. Maar de toekomst kan niet voorspeld worden aan de hand van de sterren. De toekomst kan voorspeld worden op basis van menselijke karaktertrekken en handelingen uit het verleden. Mensen zullen nooit veranderen, tenzij hun harten worden veranderd door een drastische verandering in leefstijl. Alleen op die manier kun jij je toekomst veranderen.

Astrologische lezingen zouden ook informatie bevatten over je vorige levens, die dan ook jouw toekomstige levens zou beïnvloeden. Dit idee versterkt het geloof in geluk en het noodlot.

God zegt dat de mens maar één leven heeft en dat er dan een oordeel volgt. Gods manier is geloven dat Hij jouw leven en jouw lot in Zijn handen heeft voor Zijn doelen. Zijn plan is dat jij een overvloedig leven hebt. De astrologie zegt helemaal niets over het alledaagse vraagstuk van hoe wij mensen elkaar horen te behandelen in een wereld vol chaos en leed.

Jezus zei dat de juiste manier om te leven de volgende is: “Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze: Houd net zoveel van je broeders als van jezelf” (Matteüs 22:37-39).

De belangrijkste vraag voor jouw leven in de toekomst is: waar wil jij de eeuwigheid doorbrengen? We zijn niet geboren om slechts enkele decennia te leven; we zijn geschapen voor een tijd na dit korte leven.

Als jij in astrologie gelooft, of enig ander iets dan Jezus Christus, dan zal jouw toekomst een eeuwigheid zonder leven zijn. Jezus Christus is de enige weg naar het eeuwige leven.

Astrologische lezingen - leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden