Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Feng Shui


Feng Shui – Wat is dat?
Meer dan 3000 jaar geleden werd door Chinese boeren een religieuze wetenschap begonnen, die zich uit het Taoïsme ontwikkelde en "Feng Shui" (of "Fung Shui") werd genoemd, wat "wind en water" betekent. Feng Shui is het geloof dat wij gelukkig, gezond en wijs zullen zijn, als we in harmonie met de natuur leven en als we onze huizen, bedrijven en tuinen zodanig inrichten dat ze geologisch uitgelijnd zijn met de natuurelementen. Dit wordt ook wel "geomantie" genoemd, een vorm van wichelarij.

Feng Shui onderwijst dat er een energie bestaat die "Qi" (of "Chi") wordt genoemd. Deze energie beweegt zich via bepaalde lijnen, soms ook wel meridianen of kanalen genoemd, door het universum. Feng Shui beweert dat het de "Yin" en "Yang" in de omgeving in balans brengt. Het lijkt in vele opzichten op astrologie.

Hoewel het natuurlijk verstandig is om de natuurwetten te volgen en respecteren, gaat Feng Shui een stap verder. Goed geluk en de kwaliteit van het leven worden verbeterd wanneer wij onszelf met mooie dingen omgeven. Een rustgevende fontein met druppelend water is een voorbeeld van een Feng Shui decoratie. Dit soort artikelen zullen ons in staat stellen om vredelievender en aardiger te zijn. Als wij onszelf omringen met dingen die symbool staan voor de dood, verachting of onverschilligheid ten aanzien van de natuur en andere mensen, dan zullen we onszelf bederven.


Feng Shui – Wie zijn de experts?
De decoratieve experts van de Feng Shui noemen zichzelf "meesters". Ze zoeken je perceel af op zoek naar de vijf elementen en de twee energieën, "chi" en "sha". Zij beweren dat ze metafysische energie kunnen ontdekken en geven je aanwijzingen voor een optimale stroming van kracht en levendigheid. De architectuur van je huis wordt volgens de planning en het ontwerp van de meester ontworpen. Er wordt voor deze service een aanzienlijke financiële vergoeding gevraagd. Welgestelde mensen worden door dit fenomeen aangetrokken, omdat dit hun leefstijl en sociale status kan vergroten.

Hogescholen en universiteiten geven lezingen over de aspecten van Feng Shui als ontwerpmogelijkheden. Er worden lessen gegeven over de transformatie van je tuin tot een bron van goede energie. Dit is mogelijk door je huis met "goed geluk" te omgeven. De talenten van de meesters zijn onder andere de beteugeling van de "tovenaars en magiërs" die in de gebouwen en in het landschap leven. De deuropeningen van je huis moeten een bepaalde richting op staan voor de beste stroming van chi.


Feng Shui – Nieuwe godsdienst of bedrog?
Feng Shui is uitgegroeid tot weer een nieuwe vorm van New Age "energiefraude". Deze "meesters" brengen hoge geldbedragen in rekening voor het ontwerp of de inrichting van luxe appartementen en landhuizen. Het bedrijfsleven in landen als Amerika gebruikt Feng Shui ook om de productiviteit van hun werknemers te verhogen. Dit leidt tot een bevestiging van dit geloof, alsof het werkelijk enige waarde aan je leven zou kunnen toevoegen.

Het brein van de mens heeft een verlangen om zelf de schepper te zijn van de goedheid om hem heen. Er zit een trots in de mensheid die niet in één ware, levende God als onze Schepper wil geloven. We willen zelfs niet verantwoordelijk worden gehouden voor onze eigen handelingen, maar dat is het verkeerde pad waarop volgelingen van Feng Shui worden gezet.

Harmonieuze relaties met anderen kunnen alleen tot stand worden gebracht door middel van een verandering in je eigen karakter. Liefde, vreugde en vrede zijn alleen via God beschikbaar. Dergelijke emoties kunnen nooit gevonden worden in een beeld in je tuin.

In de landen waar Feng Shui al stevig een voet aan de grond heeft, is deze overtuiging doordrongen van bijgeloof en onbewijsbare ideeën. Op universiteiten wordt het als een wetenschappelijk principe voor architectuur en stedelijke planning onderwezen. Hopelijk zullen de academici de natuurwetten niet negeren ten gunste van metafysische ideeën. De constructieve draagkracht van een bouwwerk, die de veiligheid en het welzijn van de bewoners garandeert, mag natuurlijk nooit in het geding komen.

Feng Shui is een valse godsdienst die door de mens is verzonnen om hem het gevoel te geven dat hij controle heeft over zijn leven en zijn lot.

In Kolossenzen 2:8 lezen we: "Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus."


Leer meer over de New Age filosofie!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden