Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Wichelroedelopen


Wichelroedelopen - De definitie
Wichelroedelopen is een methode waarbij mensen een speciaal instrument, de "wichelroede", gebruiken om water, mineralen of andere ondergrondse stoffen te vinden. De wichelroede is een lange stok met een Y-vormig uiteinde. De wichelroedeloper houdt de vertakte uiteinden losjes vast, terwijl het uitstekende eind naar de grond wordt gericht. Men gelooft dat de roede onafhankelijk omhoog of omlaag beweegt wanneer de loper over grond loopt waar water (of een andere stof) aanwezig is.


Wichelroedelopen - De geschiedenis
Waar komt het wichelroedelopen vandaan? Deze methode bestaat al duizenden jaren. Oorspronkelijk werd de wichelroede gebruikt om wichelarij te bedrijven. Tijdens de Middeleeuwen werd het wichelroedelopen geassocieerd met de duivel en in 1659 werd het als "satanisch" bestempeld. Het tegenwoordige wichelroedelopen ontstond in de 15e eeuw in Duitsland toen het werd gebruikt om metalen op te sporen. De techniek verspreidde zich vervolgens naar Engeland toen Duitse mijnwerkers in Engelse kolenmijnen gingen werken.

Is het wichelroedelopen een aanvaardbare en nauwkeurige Christelijke methode? Er bestaat slechts één directe verwijzing naar wichelroedelopen in de Bijbel en de praktijk wordt hierin door God afgekeurd. In Hosea 4:12 staat: "Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God." In dit vers kunnen we zien dat het wichelroedelopen een vorm van wichelarij is.


Wichelroedelopen - Een voorbeeld
Sam is de eigenaar van een boerderij in Californië. Hij schakelde een bedrijf in om boringen voor hem uit te voeren. Dit bedrijf had een wichelroedeloper in dienst om water op te sporen. Sam gaf de wichelroedeloper toestemming hiervoor, al stond hij er sceptisch tegenover. Toen de wichelroedeloper over het veld wandelde, ontging het niemand dat de stok plotseling naar beneden stortte toen hij een bepaalde plek in het veld had bereikt. Dit gaf aan dat de roede water had gevonden. De wichelroedeloper was natuurlijk meer dan bereid om Sam te tonen dat de kracht echt werkte en hij daagde Sam uit om de stok (de wichelroede) zelf te gebruiken.

Toen Sam met de roede over het veld liep, bereikte hij dezelfde plaats als de wichelroedeloper en de roede stortte zich onmiddellijk naar beneden, naar dezelfde plaats waar de wichelroedeloper water had gevonden. Vervolgens probeerde de rest van Sams familie het ook en het werkte voor twee familieleden, maar niet voor de anderen. Sam was verbaasd omdat de methode voor sommigen wel leek te werken, maar niet voor iedereen in zijn familie.

Een vriend vertelde Sam dat dit een spirituele kracht was waar hij zich niet mee moest inlaten. Hij toonde Sam vervolgens wat er aan de hand was. Hij zaagde een tak van een boom en gaf die aan Sam. Hoe lang Sam het met deze nieuwe stok ook probeerde, hij wilde maar niet reageren op diezelfde plek waar eerder het water werd gevonden. Waarom niet? De kracht huist in de geesten die door middel van de wichelroedeloper werken en die geest was nu niet aanwezig. Dit eenvoudige experiment suggereert dat wichelroedelopen noch wetenschappelijk, noch een natuurlijke menselijke vaardigheid is.


Wichelroedelopen - De conclusie
Wichelroedelopen is een vorm van wichelarij; het is een poging om verborgen kennis of de toekomst te leren kennen door middel van bovennatuurlijke middelen, los van de God van de Bijbel. Een Bijbels voorbeeld kan gevonden worden in Handelingen 16:16: "Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars." Het zal je opvallen dat dit meisje door een demon was bezeten. Ze voerde een soort wichelarij uit die vergelijkbaar is met het wichelroedelopen.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden