Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Is Oprah “New Age"?

QUESTION: Is Oprah “New Age"?

ANSWER:

Is Oprah “New Age”? In de jaren ’90 ontwikkelde Oprah nauwe banden met Marianne Williamson. Vandaag de dag is Williamson een van de bekendste leiders van de New Age beweging. In januari 2008 werd Oprah’s 365-daagse cursus Een cursus in wonderen gelanceerd. Deze cursus, die wordt onderwezen door Williamson, indoctrineert mensen met een mystiek New Age gedachtegoed dat gebaseerd is op de leer van een pseudo-Christus. De opdracht van les 29 is bijvoorbeeld dat je de hele dag voor jezelf bevestigt dat “God in alles is wat ik zie.”1 Les 61 vertelt de cursist om de leus “Ik ben het licht van de wereld” te herhalen.”w Les 70 leert de deelnemer om het volgende te zeggen en te geloven: “Mijn verlossing komt uit mijzelf.”3


Is Oprah “New Age”? - Het onderricht over Jezus
Hoe is Oprah’s levensbeschouwing “New Age” met betrekking tot Jezus Christus? In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons herhaaldelijk tegen valse leraren, vals onderricht en “Christussen” die zouden voorwenden dat ze Hem zouden zijn (verzen 9–10). Een cursus in wonderen presenteert zichzelf als een soort “New Age Bijbel”:

  • “De zonde bestaat niet...“14
  • “Maak niet de zielige fout ‘om te vertrouwen op dat oude ruwe kruis’.”5
  • De naam van Jezus is als zodanig niets meer dan een symbool… Het is een symbool dat gerust gebruikt kan worden in de plaats van de namen van alle goden tot wie je bidt.”6
  • Een “omgebrachte Christus is betekenisloos.”7
  • “De Verzoening is de laatste les die de mens moet leren, want het leert hem dat hij geen redding nodig heeft, omdat hij nooit heeft gezondigd.”8
Is de vraag “Is Oprah New Age?" belangrijk voor Christenen? Het is alarmerend dat Oprah de “Koningin van de New Age goeroes" wordt genoemd (Bill Keller, internet evangelist). Oprah’s meditatieleus uit haar Live Your Best Life Tour was: “Als jij je niet op je gemak voelt bij het woord God, dan maakt dat niets uit.” Oprah wordt nog steeds dagelijks en wereldwijd door vele miljoenen mensen bekeken en aangehoord. Als Christenen moeten wij ons ervan bewust zijn dat Christus dagelijks en wereldwijd opnieuw geschapen, gedefinieerd en belachelijk gemaakt wordt. 1 Timoteüs 4:12 waarschuwt ons: “Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods Geest niet meer.”

Voetnoten:
1 A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, California: Foundation for Inner Peace, 1975), (werkboek), p. 45.
2 Idem, p. 102.
3 Idem, p. 119.
4 Idem, p. 183.
5 Idem p. 52.
6 Idem, (handboek voor cursusleiders), p. 58.
7 Idem, (tekst), p. 425.
8 Idem, p. 237.

Oprah Winfrey - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden