Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Bijna-doodervaringen

QUESTION: Wat leren we van bijna-doodervaringen?

ANSWER:

We hebben allemaal wel verhalen gehoord over mensen die dood leken te zijn - de vitale organen werkten enkele minuten niet meer - maar weer tot leven kwamen. Veel mensen die dit hebben meegemaakt vertellen over het met grote snelheid door een tunnel reizen of het zien van een schitterend wit licht of zelfs over een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met God.

Deze bijna-doodervaringen roepen veel vragen op die direct met het Christendom te maken hebben - vragen als: ,,Wat gebeurt er als we sterven?’’ en ‘’Is het mogelijk om met de doden te communiceren?”

Gelovige Christenen verschillen onderling van mening over wat de Bijbel over deze kwesties zegt. Sommigen zeggen dat de gestorvene in een soort droomloze slaap valt tot aan de Dag van het Oordeel. Anderen zeggen dat de ziel van de dode onmiddellijk naar de hemel dan wel de hel gaat, afhankelijk van of men wel of niet in Jezus gelooft. Nog weer anderen zeggen dat onze ziel z’n bewustzijn behoudt, maar in een soort voorgeborchte verblijft tot aan de Dag van het Oordeel.

Bijna-doodervaringen vooronderstellen dat de ziel z’n bewustzijn behoudt na de dood. Degenen die een bijna-doodervaring hebben gehad zeggen vaak dat zij het vermogen om te zien, horen, denken en voelen behouden, maar dat ze niet met anderen kunnen communiceren. Hoewel de ervaring verwarrend kan zijn, vertellen mensen vaak dat ze overspoeld zijn door vreugde, deels ook omdat ze los zijn van een lichaam dat pijn lijdt.

Het is interessant dat veel bijna-doodervaringen gepaard gaan met een duidelijke gewaarwording twee personen te zijn - één fysiek en één geestelijk. Daarbij is het geestelijke wezen totaal onverschillig voor het lijdende zelf.

Misschien is dit een reden waarom de apostel Paulus ons maant om aan onszelf te sterven en God boven onze zelfzuchtige verlangens te stellen:

“Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft Zijn leven voor mij geofferd” (Galaten 2:20).

Onderzoekers zeggen dat ongeveer een op de zeven mensen die uit zo’n situatie weer tot leven komen, het heeft over een schitterend licht of zelfs over wezens die zij als engelen ervaren, als Jezus of God. Sommige mensen zeggen dat zij een ‘’beoordeling’’ van hun leven ervaren.

Het effect van deze beoordeling is vaak heilzaam en kan er toe leiden dat mensen God aanvaarden. Anderen wijden zich aan wat zij als Gods doel met hun leven zien. Sommige Christenen menen dat bijna-doodervaringen niet van God komen, maar dat het iets duivels is. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat het duivelse invloeden zijn waardoor zoveel mensen dichter bij God komen.

In Lukas 9:50 wordt aan Jezus door Zijn volgelingen gevraagd wat ze aanmoeten met een man die duivels uitwerpt terwijl hij geen discipel is. Jezus antwoordt: “Houd hem niet tegen. Want iedereen die niet tégen ons is, is vóór ons.”

De almacht van God betekent ook dat Hij bijna-doodervaringen onder Zijn controle heeft. Misschien gebruikt Hij ze om Zijn mensen te leiden.

Leer meer over leven na de dood!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden