Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Leven na de dood


Leven na de dood - Waarom is dit zo'n interessant onderwerp?
Leven na de dood... waarom zijn zo veel mensen gefascineerd met dit onderwerp? Vaak worden wij heel persoonlijk geraakt door de werkelijkheid van de dood. Denk aan ziekten, vliegrampen, aanslagen, oorlogen, onze eigen veroudering...

Steeds meer mensen stellen dezelfde vraag als Job, bijna 4000 jaar geleden in de Bijbel: "Als een mens sterft, zal hij dan opnieuw leven?" Wat zou een diepere vraag over leven of dood kunnen zijn? Reïncarnatietheorieën zijn populair in de Oosterse godsdiensten en in de New Age beweging. Het lijkt alsof mensen zich prettig voelen bij het idee dat zij een nieuwe kans krijgen om op aarde terug te keren om nog meer zaken te ontdekken en te begrijpen, of om gedane zaken recht te zetten. Sommige nihilistische denkers geloven dat de dood het absolute einde is, maar de meeste mensen geloven dat de dood niet het einde is. In de een of andere vorm gaan wij verder.

Toen Jezus met Martha sprak over de dood van Lazarus, haar broer, verklaarde Hij: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven" (Johannes 11:25-26). Hier verkondigde Jezus de verbazingwekkende bewering dat er leven na de dood is. Jezus ging toen nog een stap verder; Hij bracht Lazarus weer tot leven, nadat hij vier dagen in een graf had gelegen. Op dat moment liet Jezus iedereen weten dat Hij zelf later het graf zou overwinnen!

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

Voor sceptici is het volledige idee van een hemel slechts het product van een levendig voorstellingsvermogen. Voor veel anderen is het Bijbelse idee van de hemel te fantastisch of te denkbeeldig. Maar Christenen leiden hun leven met een dappere hoop op een leven na de dood. Zij hebben die hoop, omdat de geschiedenis met overtuigende helderheid heeft bewezen dat Jezus ons niet alleen is voorgegaan in de dood, maar ook weer uit de dood terugkwam en naar de hemel opsteeg.


Leven na de dood - Bewijs?
Bestaat er mathematisch, keihard bewijs voor een leven na de dood? Nee. Maar als je het levensveranderende bewijs voor God, Jezus en de Bijbel gelooft, dan is de hemel net zozeer een tastbare werkelijkheid als de Heer die jouw absolute vertrouwen heeft. Het is geen fantasie: het is de absolute levensveranderende hoop die ons aansterkt en ons vrede schenkt.

"Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God." (1 Johannes 5:13)


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden