Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Het eeuwige leven

QUESTION: Hoe zal het eeuwige leven eruit zien?

ANSWER:

“Hoe zal het eeuwige leven eruit zien?” Op het eerste gezicht is dit een opmerkelijke vraag, omdat deze lijkt te gaan over iets dat nog moet gebeuren. Veel mensen nemen daarom aan dat we het antwoord niet kunnen weten. Maar het eeuwige leven is niet alleen toekomstig; het begint hier en nu, en gaat dan verder.

Om dit idee beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst de volgende vraag stellen: “Wat is het eeuwige leven en hoe kan dat verkregen worden?” Alle mensen verlangen naar het eeuwige leven. De vraag is waar jij de eeuwigheid zult doorbrengen: in de hemel of in de hel. Dit artikel zal zich concentreren op de eeuwige hemel. Klik kier om meer te leren over de hel.

Een van de belangrijkste sprekers over het eeuwige leven was Jezus. In Zijn laatste gebed voordat Hij werd gearresteerd en berecht, bad Hij voor Zijn discipelen: “Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd” (Johannes 17:3).

De apostel schreef ook het volgende in zijn eerste brief: “Wat heeft God dan gezegd? Dit: God heeft ons eeuwig leven gegeven door ons zijn Zoon te geven. Gods Zoon heeft het eeuwige leven” (1 Johannes 5:11).

Het eeuwige leven in de hemel wordt verkregen door God de Vader te erkennen, en het wordt gevonden in Zijn Zoon, Jezus Christus. We kunnen dit geschenk van het leven verkrijgen via de verlossing die God aan alle mensen aanbiedt via de dood en de opstanding van Zijn Zoon. Toen Jezus werd geslagen, vernederd en gekruisigd, werd de straf voor onze zonden volledig betaald; hierdoor kregen wij de gelegenheid om met God verzoend te worden. Wij mogen dit voorrecht ontvangen door slechts te geloven; God geeft ons het leven wanneer wij vertrouwen op het werk van Zijn Zoon Jezus aan het kruis.

Dit leven begint op het moment waarop we geloven. We worden dan onmiddellijk veranderd in nieuwe schepselen en krijgen meteen een nieuw bestaan: nu begint een nieuw leven in relatie met God. Dit is de basis van het eeuwige leven van de Christen; de aanwezigheid van God is nu te allen tijde bij ons om ons te leiden, te sturen en te helpen om een leven te leiden volgens de nieuwe standaarden en principes die we in Zijn Woord (de Bijbel) kunnen vinden.

Maar hoe zal het eeuwige leven eruit zien? Ook al begint dit leven in het heden en is het door God gezegend, toch leven we nog steeds op deze aarde en hebben we nog steeds te kampen met problemen, verdriet en teleurstellingen. Maar we kunnen nu schuilen in de aanwezigheid van God, terwijl de beloften in Zijn Woord ons troosten en behouden. Maar het leven dat we verkregen hebben is eeuwigdurend. Het zal verder gaan dan de grenzen van dit aardse bestaan, zelfs verder dan de tijd en het graf. We hebben dus ook de hoop dat er betere tijden aankomen, ook al hebben we - als vreemdelingen in een vreemd land - nu nog te maken met tegenspoed.

Jazeker, Christenen hebben te lijden als vreemdelingen in een vreemd land, omdat ons nieuwe leven geleid wordt in schril contrast met de mensen om ons heen die nog steeds in het duister leven - zonder het leven van Christus. De apostel Paulus begreep dit heel goed, want hij schrijft in zijn brief aan de Korintiërs: “Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, zijn we de zieligste mensen van de hele wereld” (1 Korintiërs 15:19).

Maar onze hoop is niet alleen voor dit leven; wij kijken vooruit naar een tijd waarin we niet meer gekweld zullen worden door onze sterfelijke lichamen en de onfortuinlijke omstandigheden van het aardse leven. Het eeuwige leven zal uiteindelijk een leven zijn in de vreugdevolle aanwezigheid van de levende God. Tot in de eeuwigheid. We zullen veranderd worden in wezens die onsterfelijk en onvergankelijk zijn; we zullen ziekte, pijn en de dood niet meer hoeven vrezen. Nog prachtiger is dat wij zullen zijn als de Zoon. Dat is iets wat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, maar toch staat deze waarheid in Gods Woord. “Lieve broeders en zusters, nu zijn we kinderen van God. En we kunnen ons nog niet voorstellen hoe het later allemaal zal zijn. Maar we weten dit: als Hij komt, zullen we zijn zoals Hij. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is” (1 Johannes 3:2).

Het eeuwige leven van de gelovige is de glorieuze, eindeloze ervaring van onze erfenis die we delen met Jezus Christus, want wij zijn “mede-erfgenamen” met Christus. Wij zullen eeuwig leven en heersen als koningen en priesters, eindelijk waardig om het aangezicht van God te aanschouwen. En, zoals de apostel Johannes concludeerde: “Als je Hem verwacht, ga je op een zuivere manier leven, net zoals Hij Zelf zuiver is” (1 Johannes 3:3).

Leer meer over leven na de dood!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden