Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Wat gebeurt er na de dood?

QUESTION: Wat gebeurt er na de dood?

ANSWER:

Wanneer we nadenken over onze sterfelijkheid, gaan de moeilijkste gedachten vaak niet over de dood zelf, maar over wat er na de dood gebeurt.

We worden overspoeld met meningen over dit onderwerp. Sommigen zeggen dat we meteen naar de hemel of de hel zullen worden gestuurd. Anderen zeggen dat we zullen reïncarneren. Weer anderen zeggen dat de dood het einde van alles is.

Christenen zijn het er met elkaar over eens zijn dat God uiteindelijk elk mens zal oordelen, en dat Hij goede mensen naar de hemel zal sturen en slechte mensen naar de hel. Maar zelfs zij kunnen het oneens zijn over wanneer dat oordeel zal plaatsvinden. De twee voornaamste standpunten over wat er met een mens gebeurt wanneer hij of zij sterft, zijn de volgende. De eerste is een soort slaap of bewusteloosheid - een toestand die duizenden jaren zou kunnen duren en eindigt op de dag van het oordeel. Daniël 12:13 zegt: “Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.”

Andere Bijbelgeleerden geloven dat een mens onmiddellijk naar de hemel of de hel zal gaan. In Lukas 23:43 zegt Jezus het volgende tegen de berouwvolle dief op het kruis: “Ik zeg je dat je vandaag nog met Mij in het paradijs zal zijn.” En in Filippenzen 1:23 staat: “Alle twee zijn aantrekkelijk: ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste.” Gelovigen die sterven gaan naar de hemel, maar ontvangen gewoon nog niet hun verheerlijkte lichamen tot hun lichamen worden opgewekt. Dan zullen zij naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden gezonden (Openbaring 21:1)! Mensen die Christus afwijzen zullen gestraft worden (Lukas 16:22-23) en later in de vuurpoel worden geworpen (Openbaring 20:11-15)

Ongeacht welk standpunt je inneemt, de hemel en de hel zijn de uiteindelijke, eeuwige bestemmingen voor alle menselijke wezens. Jouw bestemming is afhankelijk van de vraag of jij alleen op Jezus Christus hebt vertrouwd om van je zonden gered te worden!

Leer meer over leven na de dood!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden