Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Beschermengelen


Beschermengelen - Hemelse dienaren
Een van de meest geliefkoosde overtuigingen die veel mensen hebben, is het geloof dat elk mens een eigen "engelbewaarder" of "beschermengel" heeft gekregen, die hem of haar beschermt. Hoewel de Bijbel nooit de term "beschermengel" of "engelbewaarder" gebruikt, bestaan er wel voorbeelden van engelen met de taak om mensen te beschermen (Handelingen 12:6-10). Engelen zijn hemelse boodschappers die zich met de snelheid van het licht voortbewegen om Gods wil te volbrengen (Psalm 103:20-21). In gevaarlijke tijden zijn "beschermengelen" de dienaars van God die gezonden zijn om ons te redden (2 Koningen 6:13-17). Zij zijn soms betrokken bij de politieke zaken van hele volken, maar ook bij de kleinste zorgen van onze kinderen (Jesaja 37:33-36; Matteüs 18:10).

De belangrijkste eigenschap van engelen is niet hun bovennatuurlijke kracht of hun ontzagwekkende schoonheid. Engelen, in het bijzonder beschermengelen, voelen zich gedwongen om werkzaam te zijn voor ons goed. Zij zijn meer dan bereid om Gods Woord te horen en uit te voeren. Hun onuitputtelijke liefde voor God motiveert hen om datgene te beschermen wat Hem het meest dierbaar is: Zijn kinderen.


Beschermengelen - Geheimagenten
Toen onze zoon vijf jaar oud was, lieten we hem op zijn fiets op straat rondrijden, voor ons huis. Ik was zelf in de tuin aan het werk, toen ik plotseling gierende remmen hoorde. Onze zoon, Eric, maakte ineens een draai van 90 graden, juist voor een naderende auto. Een hysterische vrouw sprong uit de auto en ze gilde: "Ik heb hem vermoord. Mijn God, ik heb hem vermoord!” Maar toen ik dichter bij het "ongeluk" kwam, zag ik dat Eric kalmpjes op zijn fietsje zat, met de autobumper slechts enkele centimeters van hem verwijderd. De vrouw bleef maar janken: "Ik was te laat voor een afspraak en ik ging op zijn minst 70 kilometer per uur. Hij draaide zich ineens om! Zonder waarschuwing! Ik weet zeker dat ik iets hard heb geraakt! Maar daar stond Eric, zich afvragend waar al die drukte over ging, zonder ook maar een schrammetje op zijn lichaam. “Hij [God] vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.” (Psalm 91:11)

Zou dit een onzichtbare beschermengel kunnen zijn geweest? In zijn boek "Angels: God’s Secret Agents" (oftewel: "Engelen: Gods geheimagenten") schrijft Dr. Billy Graham: “Ik geloof niet in engelen omdat ik er ooit een gezien heb, want dat heb ik niet. Ik geloof in engelen omdat de Bijbel zegt dat engelen bestaan. En ik geloof dat de Bijbel het echte Woord van God is."1 Wat moeten we dan denken van die heldere aura die twee kleine jongens uit een instortende grot redde? Wie was die lange blonde vreemdeling die de duikers door het gat in het ijs leidde? Een jong kind rolt, ongedeerd, over drie rijbanen van een snelweg in Californië en vraagt: "Moeder, heb je ze gezien? Al die engelen die het verkeer tegenhielden!”2 En toch dienen engelen nooit op een zelfzuchtige manier. Zij richten de aandacht niet op zichzelf. Zij dienen op een anonieme manier die verzekert dat God verheerlijkt zal worden (1 Petrus 3:22).


Beschermengelen - Kosmische handelswaar
Heb jij ooit geprobeerd om contact op te nemen met je engelbewaarder? Een vriend van mij is manager van een boekhandel. Regelmatig vragen klanten hem of hij boeken heeft die iemand kunnen leren om tot zijn engel te bidden of hoe je te weten kunt komen wat de naam van je beschermengel is. Diezelfde mensen bezoeken conferenties waar beloofd wordt dat zij je "in contact zullen brengen met je beschermengel". Andere mensen die op zoek zijn naar hun engelbewaarder, gebruiken een iets gemakkelijker methode: "Voor slechts € 59.95 (vooraf te betalen) kunt U drie vragen naar Uw engel sturen en binnen 72 uur zult U een reactie van Uw persoonlijke beschermengel ontvangen!" Beschermengelen zijn goede handelswaar. Boeken die beweren de waarheid over beschermengelen in pacht te hebben, gebruiken alle mogelijke informatiebronnen, behalve de echte bron van de waarheid. Tradities en mythen over engelen, oude verhalen en zelfs persoonlijke ontmoetingen met beschermengelen moeten worden afgemeten tegen de onfeilbare standaard, de Bijbel.

De aanbidding of verering van een engelbewaarder is afgoderij. “Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering” (Kolossenzen 2:18). We worden gewaarschuwd voor de gevaren van een zoektocht naar beschermengelen in plaats van God Zelf (2 Korintiërs 11:14). We moeten ons vertrouwen niet in engelen stellen, die door God zijn geschapen. Laten we in God geloven, die over de engelen heerst. God is Degene die voortdurend wonderbaarlijke dingen in onze levens verricht en Zijn hemelse machten voor ons aanvoert.


Leer meer over geloof in God!

Voetnoten:
1 Graham, Dr. Billy. Angels: God’s Secret Agents. W Publishing Group, 1995.
2 Redacteuren van Guideposts. Angels In Our Midst, Doubleday. New York, 1993.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden