Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Gebed tot je engelbewaarder

QUESTION: Wat is een gebed tot je engelbewaarder?

ANSWER:

Wat is een gebed tot je engelbewaarder? Gebeden tot engelbewaarders (beschermengelen) zijn een uitdrukking van adoratie van een bepaald soort hemelse boodschappers van God. Enkele grote wereldgodsdiensten hebben deze ritualistische gebedsvorm omarmd. Gebeden die gericht zijn tot engelen zijn heel anders dan de Bijbelse gebedsvoorbeelden van Hanna (1 Samuel 2:1-10), David (Psalm 143) of Jezus (Johannes 17). Gebeden tot engelbewaarders bevatten vaak de woorden “mijn trouwste metgezel”, “lieve verdediger” of “gezegende beschermer”, waarmee een geestelijke verbinding wordt gemaakt met iemand anders dan God. Hier enkele voorbeelden:

  • Getrouwe metgezel... mijn beschermer en verdediger die nooit van mij wijkt...1
  • En gij, mijn goede Engelbewaarder... Van harte dank ik u voor uw liefdevolle zorg. Ik geef mijzelf over aan u en beloof u mijn liefde en trouw...2
  • Lieve heilige Engelbewaarder Die mij altijd vergezelt... U wil ik eerbiedig groeten, want Gij volgt mij op de voeten...3


Gebed tot je engelbewaarder - Waar komt de kracht vandaan?
Zit er kracht in een gebed tot je engelbewaarder? Jazeker, er zit grote kracht in. Er zijn mensen die zichzelf “intuïtieven” en “genezers” noemen, en beweren dat ze met engelen communiceren. Het channelen van (bidden tot) beschermengelen middels waarzeggerij wordt zelfs gepromoot in live radioprogramma’s, met als gastheren metafysici, deskundigen op het gebied van engelen, en paranormale psychologen. De demonische kracht die door dit soort gebeden wordt gegenereerd leidt het individu weg van God (Openbaring 12:7). Onder het mom van “bezieling” beloven New Age goeroes mensen terug te brengen op het juiste spirituele pad. Gebeden tot engelbewaarders worden voorgeschreven als een belangrijk ingrediënt voor de harmonisatie van alle aspecten in het menselijke leven. Maar in plaats daarvan leidt een disharmonie met God juist tot:

  • Een zoektocht naar geestelijke antwoorden zonder God (Leviticus 19:31; 20:6, 27).
  • Het gebruik van waarzeggerij om de toekomst te voorspellen (Deuteronomium 18:11-14; 2 Koningen 21:6)
  • De keuze om God gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn (2 Koningen 23:24-25)
  • Een verwaarlozing van het Woord van God (1 Kronieken 10:13-14; Jesaja 19:3-4)
  • Een voorkeur voor de dood boven het leven (Jesaja 8:19)


Gebed tot je engelbewaarder - Gaat het tegen God in?
Is een gebed tot God hetzelfde als een gebed tot je engelbewaarder? Elk gebed dat gericht is aan iemand anders dan God is oneerbiedig tegen Hem. Een gebed tot een beschermengel zegt eigenlijk dat je een geschapen wezen erkent als de bron van je bescherming, genezing en leiding. Hoewel engelen superieur zijn aan mensen in kracht en intelligentie, heeft God hen geschapen om Hem lief te hebben, te aanbidden, te prijzen, te gehoorzamen en te dienen (Openbaring 5:11-12). Alleen God heeft de macht om de handelingen van engelen te dirigeren (Hebreeën 1:14). Een gesprek met God leidt ons naar een intieme relatie met onze Schepper (Matteüs 6:6; Johannes 16:23-24). Gods geschenk van de Heilige Geest stelt ons in staat om vanuit de diepste diepten van onze harten met onze hemelse Vader te praten (Romeinen 8:26-28). Via Zijn Zoon, Jezus Christus, komen alle gebeden toe aan de God van de vrede (Filippenzen 4:6-7).

Voetnoten:
1 “De Engelbewaarder - je heilige vriend, broeder en levensgezel”, www.geestvangebed.nl
2 "En gij, mijn goede Engelbewaarder", http://gebeden-site.jouwweb.nl
3 “Kindergebed tot de engelbewaarder”, http://www.katholiekgezin.nl

Beschermengelen - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden