Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Elan Vital


Elan Vital – De organisatie en het begin
"Elan Vital" is de naam die gebruikt wordt voor verschillende instellingen die het werk van Prem Rawat bevorderen en ondersteunen. Prem Rawat is de huidige leider van een beweging die innerlijke vrede probeert te schenken. Elan Vital stond oorspronkelijk bekend als de "Missie van het Goddelijk licht" ("Divine Light Mission") en werd opgericht door Hans Ram Singh Rawat. De Hindoeïstische naam van de organisatie was "Divya Sandesh Parishad". Elan Vital beschouwt zichzelf niet als een godsdienst. Sterker nog, de volgelingen van Elan Vital benadrukken dat een mens de waarheden van Prem Rawat kan volgen en toch trouw kan blijven aan zijn of haar eigen godsdienst. Hoewel de volgelingen van de dogma's van Elan Vital aangemoedigd worden om de principes ervan in besloten kring uit te voeren, wordt geen enkel ras en geen enkele godsdienstige groepering uitgesloten van Elan Vitals vredesboodschap.

Elan Vital heeft zich afgescheiden van de Hindoeïstische en Sikh wortels. De Indische terminologie is achterwege afgeschaft om de beweging toegankelijk te maken voor een groter publiek, namelijk de Westerse culturen. De organisatie werd aanvankelijk in 1971 als de Missie van het Goddelijk licht opgericht, vervolgens in 1974 als een liefdadigheidsinstelling ingeschreven en later, in 1983, in de Verenigde Staten erkend als een kerkelijke instelling.

Volgelingen van Elan Vital die getraind zijn in de technieken voor innerlijke vrede, kunnen een toegangskaart ontvangen voor de evenementen die door Prem Rawat worden gesponsord. In de beginfase van de organisatie werden volgelingen door een persoonlijke trainer opgeleid. Hij leerde hen de technieken waarmee innerlijke vrede kan worden bereikt. De moderne volgelingen ontvangen deze opleiding vaak via een moderne trainingsvideo; hiermee kunnen gemakkelijker meer mensen worden bereikt.


Elan Vital – Wie is de huidige leider?
Elan Vital wordt tegenwoordig geleid door Prem Rawat. Prem Rawat begon al op driejarige leeftijd in het openbaar te spreken over innerlijke vrede. Na de dood van zijn vader, Hans Ram Singh Rawat, nam Prem Rawat de leer van de innerlijke vrede op zich als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Hans Ram Singh Rawat stond ook bekend als Shri Hans Ji Maharaj. Hij was de oprichter van de Missie van het Goddelijk licht. Prem Rawat staat onder zijn studenten liefkozend bekend als de"Maharaji". Hij verkondigt de boodschap dat werkelijk geluk alleen via zelfkennis bereikt kan worden. Zelfverkenning leidt tot innerlijke vrede.

Prem Rawat zegt: "Vrede moet in het leven van iedereen aanwezig zijn. Van alle dingen die we in deze wereld hebben geprobeerd, is er één ding dat we nooit een kans hebben gegeven. Dat ene ding is vrede. Als wij ergens op willen hopen, dan kunnen we misschien hopen dat vrede in ons leven zal komen. De vrede waarnaar wij op zoek zijn zit binnen in ons. Deze vrede zit in ons hart en wenst gevoeld te worden. Ik kan je helpen om ermee in contact te treden. De wereld heeft geen behoefte aan vrede; mensen hebben behoefte aan vrede. Wanneer de mensen in de wereld innerlijke vrede hebben, dan zal ook de wereld vredig zijn." Prem Rawat ontvangt op dit moment geen vergoeding uit de verkoop van zijn schrijfsels of uit de verkoop van de Elan Vital presentatievideo's. Hij is van mening dat elk mens een recht op innerlijke vrede heeft en hij biedt zijn boodschap daarom gratis aan.

De innerlijke vrede die door Prem Rawat wordt onderwezen, kan verkregen worden door "de vier kennistechnieken" te beoefenen. De eerste techniek is "licht". Hierbij wordt voorzichtig druk op de ogen uitgeoefend om het "derde oog" te openen. De tweede techniek is "geluid". Hierbij worden de handen op de oren en de slapen gelegd om de "hemelse muziek" te kunnen horen. De derde techniek is "woord" of "naam". Dit is een meditatie-oefening om de ademhaling te reguleren. De vierde techniek is "nectar". Hierbij wordt de tong in een bepaalde positie gehouden om de "nectar van het leven" te kunnen proeven. Elke techniek wordt in een 2,5 uur durende sessie ongeveer 15 minuten lang beoefend. Deze methoden van Prem Rawat zouden de mens helpen om persoonlijke controle te verkrijgen over de zaken in het leven die zich "buiten onze controle" bevonden en chaotisch zijn. Op deze manier wordt innerlijke vrede bereikt.


Elan Vital – De relatie met de Bijbelse leer
Elan Vital leert zijn volgelingen dat innerlijke vrede bereikt kan worden door de verlichting die voortvloeit uit zelfkennis. Men zegt dat Elan Vital voor elk mens open staat. Volgens Elan Vital kan een mens waar geluk bereiken, als hij de vier kennistechnieken zorgvuldig en regelmatig beoefent. Deze volgelingen geloven dat innerlijke vrede door middel van methodologie en training gekweekt kan worden. Maar anderen geloven dat er een goddelijke tussenkomst nodig is om werkelijk echte vrede te bereiken.

Elan Vital is van oorsprong geworteld in de Hindoeïstische en Sikh ideologie. Men zegt dat het Hindoeïsme geen specifiek dogma heeft en slechts een leefwijze is. De leer van de Sikh moedigt zijn volgelingen eenvoudig aan om op de "heilige naam" te mediteren, om vlijtig en ijverig te werken en om de vruchten van je arbeid met anderen te delen. Hoewel Elan Vital zich probeert los te rukken van deze oorspronkelijke wortels, is het simplistische geloof behouden dat innerlijke vrede door en in jezelf gevonden kan worden.

Deze ideeën staan haaks op de Bijbelse overtuigingen van het Christendom. Het Christendom leert ons dat vrede aan ons moet worden verleend; het is een geschenk van God. “Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft” (Johannes 14:27). Zelfverkenning en zelfbeschouwing kan nooit vrede schenken, omdat het innerlijk van ons allen gevuld is met chaos en onrust; zonder God bevatten onze harten een bedrieglijke duisternis die niet gekend kan worden. "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?” (Jeremia 17:9).

Alleen door een correcte positie onder God in te nemen kan een mens vrede vinden. Door geloof in het volbrachte werk van Christus kunnen wij een hechte relatie met God hebben. Deze gemeenschap met God is de bron van ware vrede, omdat de zonden die ons van God hadden afgezonderd dan worden schoongewassen. “Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer...” (Romeinen 5:1).


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden