Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Is de Bijbel seksistisch?

QUESTION: Is de Bijbel seksistisch?

ANSWER:

Er is al veel geredetwist over de vraag of de Bijbel seksistisch is. Het antwoord is: nee. God houdt van het hele menselijke ras en zond Zijn Zoon Jezus Christus om te sterven voor de zonden van elk individu. Zijn kruisiging was niet slechts voor een specifiek ras, volk of geslacht. Hij bracht deze offergave voor de zonden van de hele wereld.

De Bijbel is het door God ingegeven Woord aan deze wereld. In dit boek geeft Hij uiting aan Zijn liefde voor “allen die oren hebben om te luisteren” (Matteüs 11:15). In Handelingen 10:34 zegt Petrus: “Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.”

Wanneer de Bijbel het woord “man” gebruikt, wordt dat soms gebruikt voor de hele “mensheid” of het “menselijke ras”. Laten we dat duidelijk maken met Genesis 1:27: “God schiep daarop de mens [Hebreeuws: “adam” = man] als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen.”

Een man en zijn vrouw horen elkaar lief te hebben en te respecteren. Zij horen zich aan elkaar te onderwerpen zoals de gemeente zich onderwerpt aan Christus. De Bijbel kan gebruikt worden als een blauwdruk voor het leven, die ons instrueert hoe we een godvruchtig huwelijk en eerbiedige, productieve kinderen kunnen hebben.

Vaak werd de mensen in de Bijbel opgedragen om zorg te dragen voor weduwen en ouderen; om goedgezind te zijn voor alle mensen. Er zijn veel mannen en vrouwen in de Bijbel, en in de geschiedenis, die voorbeelden zijn geweest van hoe God alle mensen kan gebruiken (en dat ook doet) die gehoorzaam en bereid zijn om Hem te dienen.

Een van de Bijbelverzen die heel vaak verkeerd begrepen worden, is de aanwijzing van Paulus aan de gemeente te Korinte. Hij zegt dat vrouwen in de gemeente moeten zwijgen en eventuele vragen later thuis aan hun echtgenoten moeten stellen. Maar dat vers was specifiek aan die bepaalde gemeente gericht, omdat er in die gemeente vrouwen waren die de orde verstoorden.

We kunnen in de Bijbel een groot aantal prominente vrouwen vinden, zoals Ruth, Ester, Debora en Maria. Vrouwen waren betrokken in de bediening, zoals bijvoorbeeld Febe en Priscilla. Alle gelovigen, óók mannen, worden “de bruid van Christus” genoemd. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat Jezus voor alle mensen is gestorven, dat God van alle mensen houdt en dat Hij alle mensen zal gebruiken die bereid zijn om het evangelie te bevorderen. Wij moedigen jou aan om meer over de Bijbel te lezen.

Leer meer over goden en godinnen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden