Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

New Age godsdienst

QUESTION: New Age godsdienst - Is het werkelijk een godsdienst?

ANSWER:

Godsdienst kan het best gedefinieerd worden als de manier waarop een mens zich tot God verhoudt, God aanbidt, en waarop zijn geloof tot uitdrukking komt in zijn leefwijze. Als we deze definitie aanhouden, dan kan de New Age beweging nooit als een godsdienst beschouwd worden. In plaats daarvan is de New Age een combinatie van diverse metafysische geloofsovertuigingen met Oosterse invloeden. Theologie, natuur en filosofie zijn erin vermengd.

New Age omvat onder andere het geloof dat menselijke wezens goddelijk zijn, zeg maar “medescheppers”. Het omvat daarnaast het gebruik van kristallen, het uitzenden van je geest uit je lichaam, het channelen van geesten (die als een medium dienen) en tolerantie voor praktisch alle denkwijzen, met uitzondering van het Christendom. Deze beweging erkent niet dat de mens behoefte heeft aan een Redder en aanbidt niet de ene ware God.

Leer meer over New Age!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden