Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Het New Age geloof

QUESTION: Waarop zijn New Age overtuigingen gebaseerd?

ANSWER:

New Age overtuigingen omvatten de verschillende Oosterse religies - Boeddhisme, Pantheïsme, Hindoeïsme etcetera. Het belangrijkste wat deze religies leren is dat de mens in wezen goed en zelfs goddelijk is. Het andere hoofdthema is dat we allemaal met elkaar en met de natuur verbonden en in harmonie zijn.

New Age heeft geen bijzondere definities van goed en kwaad en kent geen absolute waarheden. Beoefenaars van New Age menen de waarheid te bezitten, ook al is waarheid afhankelijk van hoe iemand zicht voelt, of van wat hij of zij denkt. Enkele uitgangspunten van New Age zijn:

  • Jezus Christus wordt beschouwd als moreel en goed. Zij bestrijden de Bijbelse boodschap van redding door Jezus Christus.

  • Ze genieten van kennis en denken graag over zichzelf als goed, moreel en goddelijk.

  • New Age overtuigingen omvatten geen hiernamaals.

  • Onderdelen zijn de occulte praktijken van waarzeggerij, genezing door kristallen, channeling, astrologie en visualisering.

  • New Age overtuigingen ondermijnen de natuur van God door te suggereren dat Hij veraf en onkenbaar is, en dat Hij niet de absoluut waarheid is. Binnen het New Age geloof mag bijna alles aanbeden worden. Mensen, dieren en de natuur worden gelijkgeschakeld.

Leer meer over New Age!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden