Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Wat zegt de Bijbel over engelen?

QUESTION: Wat zegt de Bijbel over engelen? Wat is waar?

ANSWER:

Voordat we onderzoeken wat de Bijbel zegt over de realiteit van engelen, moeten we eerst de oorsprong en betekenis van het woord bekijken. Het woord “engel” is afgeleid van het Griekse woord angelos, wat een vertaling is van het Hebreeuwse woord mal'ak. Het woord betekent “boodschapper” en wordt gebruikt voor een opziener, ambassadeur of vertegenwoordiger.

De Bijbel stelt het volgende in Kolossenzen 1:16: “Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt.” Dit betekent dat deze geestelijke wezens door God zijn geschapen!

In Hebreeën 1:14 wordt gezegd dat de engelen “alleen maar dienende geesten zijn. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen dat God heeft beloofd.” Hebreeën 12:22 noemt hen “ontelbaar”. Engelen worden door de hele Bijbel heen vele malen genoemd. Maar zijn engelen wel zoals wij ons hen voorstellen?

Er zijn mensen die porseleinen engeltjes verzamelen. Kunstenaars beelden engelen vaak af met prachtige vleugels, lang golvend haar en stralend met halo’s. Auteurs beschrijven hen regelmatig als mystieke, soms zelfs spookachtige wezens. Hollywood schildert hen af als reizigers in een Cadillac of als wellustige wezens die, gemotiveerd door een erotische liefde, hebben besloten om op aarde te blijven.

Gods Woord beschrijft Zijn engelen als boodschappers, machtige strijders en gidsen. Hij gebruikte hen om aan Hagar, Maria en Jozef, Daniël, Johannes, Paulus en talrijke andere mensen in de Schrift te verschijnen.

In Matteüs 28:2 lezen we dat een engel de steen wegrolde die voor het graf van Jezus was geplaatst. We kunnen uit dit vers concluderen dat engelen een grote lichamelijke kracht hebben. Deze eigenschap wordt ook gebruikt in de strijd, zoals in 2 Koningen 19, Jesaja 37 en het boek Openbaring.

Dit zou een grote bemoediging voor ons moeten zijn, omdat Psalm 91:11-12 zegt dat God Zijn engelen heeft opgedragen om ons te beschermen en over ons te waken: “Want Hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat. Ze zullen je op hun handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten.” Zij zijn zelden zichtbaar, maar we kunnen hun aanwezigheid vaak ervaren.

Engelen kunnen verschillende vormen aannemen; soms verschijnen zij in menselijke gedaante. Hebreeën 13:1-2 vertelt ons: “Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. Vergeet niet om gastvrij te zijn. Want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad, zonder dat ze het wisten.”

Leer meer over engelen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden