Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Griekse goden en godinnen

QUESTION: Worden Griekse goden en godinnen in de Bijbel vermeld?

ANSWER:

Griekse goden en godinnen worden niet in de Bijbel vermeld. Wel werd er door Paulus heel mooi gewezen op onbekende goden en de godin van de Aziatische volken, de godin Artemis. Hij deed dat in een poging om ongelovigen te laten zien hoe vruchteloos het is om op valse goden te vertrouwen.

We lezen dit in Handelingen 17:23: “Want ik heb heel veel heiligdommen in jullie stad gezien. Ik heb zelfs een altaar gevonden waarop staat: 'Voor de onbekende god.' Over die God kom ik jullie vertellen. Jullie aanbidden Hem nu zonder dat jullie weten wie Hij is.”

Het is belangrijk dat we de bedoeling van Paulus niet missen. De hele Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen waarheid en leugen, reinheid en vuiligheid, zonde en rechtschapenheid.

In het geval van de reprimande van Paulus kunnen we zien hoe vastbesloten de mens is om zijn eigen aanpassingen, uitzonderingen en toevoegingen toe te passen op definities die op zichzelf staand ondubbelzinnig en door God gegeven zijn. Als Griekse goden en godinnen in dit verband uitdrukkelijk vermeld zouden worden, dan zou dat - strikt genomen - een verlangen kweken dat al moeilijk te onderdrukken is, namelijk het verlangen om de verleidelijke leugens van deze wereld te volgen.

Het hoogste menselijke doel is het vinden van de grootste waarheid, de uiteindelijke bron van vrede en vreugde, het diepste besef van hartstocht en vuur voor rechtschapenheid en reinheid.

Als elke vrouw, elke man en elk kind een handboek voor het leven zou worden gegeven dat bol staat van afleidingen, dan zou dat handboek volkomen onbruikbaar zijn. Het zou zelfs volledig tegen de aard van God ingaan!

Je zou kunnen zeggen dat het al dan niet opnemen van Griekse goden en godinnen in de Bijbel een onbeduidend detail is. Maar wanneer je overdenkt waarom God deze er bewust uit heeft gelaten, kun je een groot respect ontwikkelen voor Zijn gezag.

God heeft een reden voor alles wat Hij doet. Hij trekt alle mensen naar Zich toe en wordt door hun levens geprezen en verheerlijkt. Elk vers van de Bijbel is van deze boodschap doordrongen, niet alleen wanneer Zijn aanwezigheid en Zijn waarheid worden vermeld, maar ook wanneer afgoden zoals de Griekse goden en godinnen worden weggelaten.

Leer meer over goden en godinnen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden