Alles Over Spiritualiteit Zonlicht doordringend donkere wolken over diep ravijn - Alles Over Spiritualiteit Banier

Spiritualiteit


Spiritualiteit - Is dat godsdienst?
Spiritualiteit is méér dan een uitdrukking of de praktische uitvoering van een godsdienst. Mensen zijn op zoek naar een geestelijke dimensie die niet alleen inspireert, maar ook harmonie met het universum schept. Die relatie tussen onszelf en iets groters zet ons aan tot een zoektocht naar antwoorden over het oneindige. In tijden van intense emotionele, mentale of lichamelijke stress gaat de mens op zoek naar zin en betekenis die daarboven uitstijgt, vaak door middel van de natuur, muziek, kunst of een verzameling filosofische overtuigingen. Dit leidt vaak tot een wijde verzameling principes die boven alle godsdiensten uitstijgt.

Hoewel spiritualiteit en godsdienst niet hetzelfde zijn, worden deze begrippen toch vaak door elkaar gebruikt. Het gebrek aan duidelijkheid wat betreft deze definities leidt vaak tot discussies. Wat als iemands spiritualiteit leidt tot de vorming van een godsdienst? Is het voor een spiritueel mens noodzakelijk om godsdienstig te zijn? Vanwege bepaalde handelingen kan een mens uiterlijk religieus of godsdienstig overkomen, maar toch de onderliggende spirituele principes ontberen. In de meest algemene zin van het woord kan spiritualiteit voor sommige mensen ook godsdienst omvatten, maar toch blijft het op zichzelf staan zonder verband met enig specifiek geloof.


Spiritualiteit – Wat is dat?
De zoektocht naar spiritualiteit, de verbinding tussen de mens en iets buiten onze tijdelijke wereld, stuurt hem vaak op wegen die onbevredigende resultaten opleveren. Het Verre Oosten biedt schrijnen met honderden beelden. Mensen kiezen dan een beeld dat het meest op een voorouder lijkt en bidden dan tot dat beeld. Een stuk gehouwen steen is dan een voorstelling van iemands persoonlijke en intieme relatie met het spirituele domein. In de 4e en 5e eeuw voor Christus was Athene een levendig cultureel centrum met een wereldberoemde universiteit. De Atheners bezaten een rotsvaste en onvermurwbare spiritualiteit. Tegelijkertijd vereerden zij hun goden (d.w.z. godsdienst). Maar toch stond er op hun ontmoetingsplaats op de Aeropaag, de heuvel waarop gerechtelijke en wettelijke raadbijeenkomsten werden gehouden, een altaar met de volgende inscriptie: AAN EEN ONBEKENDE GOD.

Of spiritualiteit nu gezocht wordt door middel van heidense godsdienstige ervaringen, experimenten van mediums of “het aanboren van de verborgen vermogens van de mens”, de gevolgen zijn desastreus. Naast de openlijk godsdienstige sekten gaan mensen op zoek in het kosmische spirituele domein, waar zij proberen contact te leggen met feitelijke geestelijke wezens. Het is ironisch dat de mens, in een poging om rust en inspiratie te vinden, zijn ziel overgeeft aan astrologie, mediums, meditatie, gedachtenbeheersing en demonische geesten (Jesaja 47:12-15).


Spiritualiteit – Wat is echte spiritualiteit?
Echte spiritualiteit heeft te maken met een dagelijks vertrouwen op Degene die ons gemaakt heeft. [Jezus Christus] is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.” (Kolossenzen 1:15-17)

Echte spiritualiteit is geen godsdienst die ons aan een zekere verzameling regels of tradities ketent. Het wordt niet verkregen dankzij enige menselijke waardigheid. Het gaat om een relatie die God ons aanbiedt, en om een eeuwig leven samen met Hem.


Spiritualiteit - Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutSpirituality.org, Alle rechten voorbehouden